Palvelut

AKL-Korikorjaamolaatuluokituksen auditointilomakkeen työohje

AKL-Korikorjaamolaatuluokituksen tavoitteena on kehittää ja varmistaa korikorjaamoiden tekninen ja toiminnallinen kyky tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta ja kustannustehokasta palvelua sekä varmistaa nykyaikainen turvatekniikkataso.

Luokitusperusteet

Autoala on määrittänyt korikorjaamoille luokitusperusteet vaurion luonteen/laajuuden, korjaamon osaamisen ja laitteiston mukaan (vaurioluokat; pintaosat, BIW-rakenneosat ja turvarakenteet). Autoala haluaa luokituksella todentaa korikorjaamoiden valmiudet vaurioluokittain, uudemman koritekniikan ajoneuvojen korjauksessa. Korikorjaamoluokituksessa huomioidaan tekninen laatu: ammattitaito, laitteisto ja materiaalit. Toiminnallisen laadun myötä korikorjaamoluokituksessa huomioidaan korikorjaamoprosessit ja palveluliiketoiminta.

Kaikista rekisteröidyistä ja luokitelluista korikorjaamoista ylläpidetään korikorjaamorekisteriä, joka on julkinen kuluttajille ja alan sidosryhmille. Korjaamoluokat ovat: Rekisteröity, Tavoiteluokitus 1, Tavoiteluokitus 2 ja Tavoiteluokitus 3.

Rekisteröity                                                                                                     

Korikorjaamot ovat rekisteröityneet AKL:n yhteiseen rekisteriin. Ei laatuluokitusta. Korjaamo suorittaa osan korikorjaamoiden tehtävistä tai se on erikoistunut tiettyjen vauriokorjaustoimenpiteiden suorittamiseen.

Esimerkkejä rekisteröidyistä korikorjaamoista ovat maalaamot, muovikorjaamot, tuulilasikorjaamot ja smart repair –korjaamot.

Auditointi

Auditointi tehdään luokissa 1-3 korjaamolla.

                                                                                                     

Tavoiteluokitus 1 TÄHTI (vaurioluokka 1) Tarra_1_tähti_2016

Tavoiteluokassa 1 korjaamoluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamolla on riittävät työkalut ja osaaminen ajoneuvojen pintaosien korjaamiseen, oikaisuun, maalipintaa säästävien oikaisumenetelmien osaaminen sekä valmiudet asennusluontoisten osien vaihtamiseen. Täyttää laatujärjestelmän ensimmäisen tason.

Merkki + (sama ohjeistus kaikissa korikorjaamolaatuluokissa)

Korjaamon hakiessa merkkikorjaamon merkkikohtaista + merkintää

 • Jos korjaamo ei löydy ko. merkin valtuutettuna korjaamona esim. netistä => esitettävä alihankintasopimus merkkiedustuksesta

 • Merkkikohtaisen + merkin vaatimukset määrittää maahantuojan ohjeistus
 • Nämä ohjeistukset korjaamo esittää auditointitilaisuudessa
 • Valmistajan merkkikohtaiset korikorjaustyökalut
 • Valmistajan merkkikohtainen koulutus
 • Merkkikohtaiset tilavaatimukset

1.     Korjaamolla on työkalut korjattavien autojen osien irrotukseen ja asennukseen.

 • Työkalut yleiskorjaamotasolla, sis. myös momenttiavaimet

2.     Korjaamolla on työkalut maalipintaa rikkomattomaan/säästävään (S.M.A.R.T= Small and Medium Area Repair Technics) korjaukseen (pienialaiset pintavauriot)

 • Liimanupit ulkopuoliseen pintaoikaisuun
3. Koukkuoikaisuvälineet (pdr) pintaosien sisäpuoleiseen oikaisuun (alihankinta hyväksytään kaikissa luokissa siirtymäajan 2015 loppuun, jos alihankkija tekee työt korjaamon tiloissa ”brändin alla”, mutta omat työkalut oltava (koukku- ja lusikkavalikoima).

4.     Pintapeltien oikaisutekniikat

 • Oikaisuvasarat (eri mallisia, myös ”kutistava”- malli )
 • Vastimia oikaisuun
 • Pintaoikaisuun sopivat vetotyökalut esim. minimissään teräkselle nyppyri ja alumiinille liimanupit sekä vipu

5.     Alumiinioikaisuun työkalut

 • Oikaisuvasarat + vastimet alumiinioikaisuun, erillään muista työkaluista

6.     Muovikorjausvalmiudet

 • Muovihitsausvälineet
 • Muoviliimausvälineet/-aineet
 • Säädettävä lämpölähde, joka soveltuu myös muovihitsaamiseen (jota voi kuristaa)
 • ”Kuumanitoja” helpottaa muovikorjaustöitä merkittävästi ja parantaa samalla korvakkojen ja saumojen kestävyyttä

7.     Lasin vaihtoon ja korjaukseen tarvittavat työvälineet (ei käy alihankintana)

 • Lasin irrotustyökalut mm. leikkauslanka
 • Lasin liimausvälineet
 • Lasin korjausvälineet

8.     Korjaamotesterit

 • Korjaamolla yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka, ei tarvitse voida nollata/sopeuttaa. Diagnostiikan testaus OBD (vikamuistin lukuun soveltuva laite).

9.     Pyöränkulmien mittauslaite

 • Vähimmäisvaatimus nelipistesuuntauslaite
 • Luokassa 1 hyväksytään alihankintana. Käytännössä alihankintakorjaamon on oltava toimivalla etäisyydellä, luotettava selvitys. Ohjauskulmien dokumentit tallennettuna omalla korjaamolla.

10.  Sähköinen tiedonsiirto

 • Korjaamolla on oltava käytettävissä korjaamon tiloissa oleva sähköposti ja valokuvien tallennus- ja lähetysmahdollisuus (digikamera)

11.  Pakokaasuimuri (pakokaasun poistojärjestelmä)

12.  Savukaasujen koneellinen poistojärjestelmä

Henkilöstövaatimukset

 • Työnjohdon ja korimekaanikkojen osaamisen vaatimuksena on autoalan perustutkinto (ammattikoulun perustutkinto). Yli 5 vuoden kokemus korikorjaamon töistä riittää täyttämään nämä vaatimukset.
 • Perustutkinto (PT) = Ammattikoulututkinto, ei alan kokemusta, PT:n suorittanut pystyy yksinkertaisiin alan perustöihin itsenäisesti tai ohjattuna. ”Kasvamassa ammattilaiseksi”

 • Koulutusrekisteri, todistukset esitettävä. AT- ja EAT-todistuskopiot on tallennettava itse arviointilomakkeeseen.
 • Osaaminen vikadiagnostiikan lukuun (voi olla mekaanisen puolen sähkömies/voidaan tehdä myös alihankintana). Käytännössä alihankintakorjaamon on oltava toimivalla etäisyydellä. Ei siis käy eri kiinteistö tai kadun toinen puoli. 
 • Oltava luotettava selvitys. Auditointitilanteessa mahdollinen työnäyttö.
 • Täydennyskoulutuksesta, 1 pv/vuosi/korimekaanikko, esitettävä todistukset seuraavassa auditoinnissa. Täydennyskoulutuksena hyväksytään korityön osaamista kehittävä verkko-opiskelu.
 • Korikorjaukseen liittyvä itseopiskeluosio => 1 opintopäivä, todistus vaaditaan.

Prosessit

 1. Korjaamon asiakaspalvelu- ja muut tilat

Korjaamoon tullessa asiakkaan on selkeästi tunnistettava asiakaspalvelutilat
 • Opasteet
 • Asiakaspalvelutilana voi toimia työnjohdon tila kuitenkin niin, että asiakkaalle pitää olla osoitettuna istumapaikka, jossa voi odottaa vuoroaan työnjohdon asiakaspalveluun
 • Työnjohdon tila pitää olla eristetty työtilasta siten, että palveltava asiakas ja vuoroaan odottava asiakas ei odota korjaamohallissa, jossa on korjattavia ajoneuvoja samassa tilassa

Korikorjausprosessi tulee olla kuvattu ja se esitetään auditointitilaisuudessa.

Prosessikuvauksessa tulee selvitä
 • Vastuuhenkilöt eri vaiheissa
 • Välitarkastukset
 • Milloin käyty henkilöstön kanssa läpi
 • Asiakkaan huomioiminen (työn valmistuminen, viivästyminen, poikkeuksien sopiminen, reklamaatiot)

Jätehuoltosuunnitelma, esitetään auditointitilaisuudessa.
 • Minimi: öljyt, suodattimet, pakkasnesteet, pahvit, metallit, lasit
Vauriokorjauksen dokumentointi on pyydettäessä esitettävä. Auditoinnissa kerrottava luotettavasti miten ja missä dokumentit ovat: diagnostiikka, pyöränkulmadokumentti, kustannusarvio ja valokuvat


Lomakkeen täyttö

 • Jokainen kohta on täytettävä huolellisesti, yhtään valintaruutua ei saa jäädä tyhjäksi, muuten luokan vaatimukset eivät täyty
 • Muista liittää kaikista pyydetyistä dokumenteista liite (koulutusrekisteri, AT- ja EAT tutkintotodistukset)
 • Työvälineiden kuvien liittäminen ei ole pakollinen

Auditointitahona toimii vuonna 2015 Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy.

Tavoiteluokitus 2  TÄHTEÄ                                          

Tarra_2_tähti_2016

Korikorjaamo täyttää laatuluokituksen tason 2. Tavoiteluokassa 2 korjaamon laatuluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamo kykenee tekemään dokumentoidun vaurioanalyysin ja suorittamaan korikehikon pinta- ja muodonmuutososien rakennevaurioiden korjaukset ja vaihdot sekä pienet veto-oikaisut. Valmiuksien tulee riittää vakavampienkin pintapeltivaurioiden jännityksenalaiseen oikaisuun. Korikorjaamolla on oltava riittävät työkalut, laitteet ja osaaminen edellä esitettyjen tehtävien suorittamiseen. Esimerkkinä runkoaisojen törmäysvaimennusalueiden ja kaikkien pintapeltien korjaukset sekä vaihdot.

Tämä luokka edellyttää myös luokan 1 vaatimusten täyttämistä.

1.     Pintapeltien oikaisu ja vaihto

Pintaoikaisulaitteet  ja -varusteet
 • Juntta, pulleri, oikaisuvipu, oikaisuteline
Vaativat pintapeltien oikaisut
 • Valmiudet isojen pintojen oikaisuun mm. pakettiauton kyljet (oikaisutelineet ja vetopuomi)
 • Jännityksenalainen oikaisu
Tarvittavat työkalut korjattavien ajoneuvojen pintapeltien vaihtoon
 • Liitosten irroitustyökalut esim. pisteporatyökalut, liiman irrotustyökalut, niittiliitosten irrotustyökalut
 • Hitsaus- ja juotostyökalut, niittaus- ja liimaustyökalut
 • Niittaustyökaluna vetoniittauslaite täyttää vaatimuksen

2.     Korikehikon mittaukset ja niiden dokumentointi/ vaurioanalyysivalmiudet

 • Mittaustulosten dokumentointi
 • Tarvittava korjaamokirjallisuus/mahdollisuus saada ohjeet/mitta-arvot
 • Ohjauskulmalaitteet on löydyttävä saman ”katon alta”
 • Rungonpäiden (ensim. 30 cm) ja kylkialueiden perusvetovalmiudet


Oikaisupenkkivaatimukset:

 • Kevyt penkki: vetovoima vähintään 4000 kg, ei tuentamahdollisuutta
 • Minimissään auto on saatava kiinnitettyä penkkiin

3.     Pintapeltien ja muodonmuutosalueiden osanvaihdot

 • Valmius selvittää ja saada korjausohjeet

Hitsauslaitevaatimukset:

 • MAG-(hitsauskone) tulpitus: tulpitus min. 160 A
 • MIG-JUOTTO: Tulpitus min. 170 A, alumiinihitsaus ja lankajuotto, min. 250 A (pulssilaite)

Vastushitsauslaite
 • Ei tarvitse olla dokumentoiva.
 • HUOM! Muuntaja ei riitä 2-luokkaan rakennekorjausten yleisen pistekokovaatimuksen ollessa 6 m halkaisija (muuntajalla max 6500 A/63 A sähköt) eli tarvitaan invertteritekniikkaa, jolloin säästetään myös sähköverkolle asetettavista vaatimuksista (kaapelipihdeillä 9000A/32 A sähkölinja). Trafopihdeillä selvitään jopa 16 A linjalla/9000A hitsausvirta. Invertterihankinta voi tuoda jopa säästöjä investointeihin!
Vastushitsauspihdit
 • Puristusvoima min. 250 DaN

4.     Alumiinioikaisu

 • Ykköstason lisäksi tarvitaan erillinen työpiste (kerrottava miten alumiinioikaisun puhtaus on hoidettu). Yksi kohdepoistojärjestelmä riittää, ei tarvita eri järjestelmää alumiinille/teräkselle. Työtila on oltava eristettävissä muusta työtilasta esim. siirrettävillä verho- tai kipinäseinillä.
 • Kondensaattorihitsauslaite vetotappien hitsaukseen ja jonkinlainen nyppyri
 • Niittaus- ja rakenneliimaustyökalut pintapelteihin
 • Alumiinin hitsauslaite

5.     Turvajärjestelmien tuntemus ja diagnostiikka

 • Työohjeet ja diagnostiikkalaite

6.     Korjaamotesterit

 • Korjaamolla merkki- tai yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka, ei tarvitse voida sopeuttaa. Diagnostiikan testaus OBD (vikamuistin lukuun ja vikakoodien nollaukseen soveltuva laite).
 • Diagnostiikan sopeutus voidaan teettää alihankintana.

7.     Korjauskustannuslaskentajärjestelmän käyttö- ja tiedonsiirtovalmius WinCabas/4G

 • Cabas, kuvien hallinta ja tiedonsiirto korjaamotiloissa (toimisto tai halli)

8.     Ilmastointilaitteen korjauspätevyys (pätevyyksien voimassaolo = katso linkistä)

 • Tukes-luvat: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/

9.     Ilmastoinnin huoltolaitteisto


10.  Vaurioanalyysi; valmius ja tilat

 • Luokassa 2 ohjauskulmien alihankinta hyväksytään, jos ohjauskulmat mitataan/palvelu tuotetaan saman katon alla, ei siis käy eri kiinteistö tai kadun toinen puoli
 • Tilavaatimuksena osoitettu paikka vaurioanalyysille


11. Johdinkorjausvälineet

 • Työkalut ja osaaminen johdonkorjauksiin mm. liittimien vaihto 


12.  Endoskooppi:

 • Luokassa 2 ei dokumentointivaatimusta
Henkilöstövaatimukset

Henkilöstön osaamisen vaatimukset auditointilomakkeen mukaan.

Korimekaanikoista vähintään 50 %:lla on oltava perustutkinto tai vähintään 5 vuoden kokemus alalta.

 • Autoalan perustutkinto = ammattikoulututkinto.  PT:n suorittanut pystyy yksinkertaisiin alan perustöihin itsenäisesti tai ohjattuna. ”Kasvamassa ammattilaiseksi”

 

Lisäksi korikorjaamon mekaanikoista 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, on oltava suoritettuna ammattitutkinto (AT) tai vastaava pätevyys.

 • Autoalan ammattitutkinto (AT) = Aikuiskoulutuskeskuksen vastaanottama tutkinto. Suoritus vähintään 2-3 vuotta alan työtehtävissä, työn ohella suoritettavaa ammatillista syventävää lisäkoulutusta. AT:n suorittanut pystyy työskentelemään itsenäisesti ja hallitsee oman tehtäväkokonaisuutensa laitteet ja järjestelmät ja ymmärtää niiden toiminnan ja kykenee ratkaisemaan virhe- ja vikatilanteita. Huom. ei vaadi perustutkintoa. Yrittäjyys yli 5 vuotta alalta katsotaan työjohdon osalta riittäväksi.

 

Korikorjaamon työnjohdosta 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, on oltava ammattitutkintotaso (AT) tai vastaava pätevyys.

AT:ta vastaava pätevyys:

 • Korimekaanikon erikoisammattitutkinto
 • Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
 • Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto (Teat), työteknikko
 • Autoteknikko
 • Autoinsinööri
 • Insinööri AMK
 • Työnjohtokoulutus (kokeilu - AT)
 • 5 vuoden yrittäjyys vauriokorjaamoalalla (riittää työnjohtoon)

 

Lisäksi korjaamon henkilökunnasta 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, osaaminen vikadiagnosoinnin lukuun ja turvatekniikkaan.

Täydennyskoulutusta keskimäärin 2 pv/auditointi välin aikana/korimekaanikko

Täydennyskoulutusta keskimäärin 2 pv/auditointi välin aikana/työnjohtaja

Täydennyskoulutukseen verkko-opiskelu + lähi- ja etäpäivät, täyttävät vaatimukset

 Henkilöstön kehityssuunnitelma: tähän voi käyttää kehityskeskustelujen yhteenvetoa tai erillistä koulutussuunnitelmaa.

Korikorjauksen ulkoisen laatutarkastuksen suunnitelma esitettynä 2 kpl tarkastusta/korimekaanikko/vuosi.

Lomakkeen täyttö

 • Jokainen kohta on täytettävä huolellisesti, yhtään valintaruutua ei saa jäädä tyhjäksi, muuten luokan vaatimukset eivät täyty
 • Muista liittää kaikista pyydetyistä dokumenteista liite (koulutusrekisteri, AT- ja EAT- tutkintotodistukset)

Auditointitahona toimii vuonna 2015 Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy. 

Tavoiteluokitus 3 TÄHTEÄ (vaurioluokat 1, 2 ja 3 edellyttää auditointia korjaamolla)                     

Tarra_3_tähti_2016

Korikorjaamo täyttää laatuluokituksen tason 3. Tavoiteluokassa 3 korjaamon laatuluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamo kykenee suoriutumaan turvakoritekniikkaan ja turvajärjestelmiin liittyvistä vaativistakin korjauksista. Tämä luokka edellyttää myös luokkien 1 ja 2 vaatimusten täyttämistä. Korikorjaamoiden suorittamiin toimenpiteisiin kuuluvat turvarakenteiltaan vaurioituneiden ajoneuvojen korirakenteiden veto-oikaisut, osien korjaukset ja osanvaihdot sekä kaikki turvatekniikan osien vaihtotoimenpiteet. Esimerkkinä peltitöistä ovat korikehikon vaativat veto-oikaisut ja pilareiden/koteloiden erikoislujien vahvikkeiden ohjeiden mukaiset korjaukset/vaihdot niihin liittyvine dokumentointivelvoitteineen.

 1. Materiaalien lujuustunnistus

 • Hitsauslaitteiden lisävaatimus: Dokumentointimahdollisuudella oleva vesijäähdytteinen hitsauslaite. Materiaalin ja hitsauskohdan vahvuuden tunnistava hitsauslaite.
 • Tämä on riittävä: materiaalitunnistus automaattisesti sähkönjohtavuuden pohjalta eli materiaali paksuus/virran johtavuus laskentakaavalla, jolloin kone säätää tarvittavan virran ja puristusvoiman.
 
 1. Kaikki erikoislujan esim. AHSS/PHS–korikehikon osanvaihdot korjaamokirjallisuuden edellyttämin työmenetelmin ja tuottein avaintyövaiheet dokumentoiden. Vaurioluokan 3 korjausprosessin turvarakennekorjauksien vaiheiden reaaliaikainen dokumentointi valokuvaamalla (katkaisukohdat ja liitosmenetelmät) ennen pintapeltien asennusta.
 • Järeät vetotyöt ja korikehikon tuennat


Korin oikaisujärjestelmä
 • Auto on saatava kiinnitettyä penkkiin tukevasti tarvittaessa jopa kuudesta pisteestä
 • Lattiakiskotus ja vetolaite
 • Jigipenkki tai järeä universaalipenkki
 • Kiinteä tai säädettävä mittatulkkipenkki
 • Tuenta- ja kiinnityssarjat (korjattaville merkeille)

3. Korinmittalaite, vaatimuksena 3d-mittalaite
4. Rakennepopniittityökalut
5. Endoskooppi, dokumentoiva
6. Alumiinin hiomapölyn kohdepoisto
 • Alumiinimateriaalin hiomapölylle oma talteenotto

7. Induktiokuumennin

8. Korjausohjeet mekaanikkojen käytössä. Selvitys miten saatavissa.

Henkilöstövaatimukset

Korimekaanikoista vähintään 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, on oltava ammattitutkinto (AT) tai vastaava pätevyys.

Lisäksi korikorjaamon mekaanikoista 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, on oltava  erikoisammattitutkinto (EAT) tai vastaava pätevyys.

Lisäksi korikorjaamon työnjohdosta 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, on oltava  suoritettuna erikoisammattitutkinto

 • Autoalan erikoisammattitutkinto  (EAT)= aikuiskoulutuskeskuksen vastaanottama tutkinto tai vastaava pätevyys. Suoritus vähintään 5 vuotta alan työtehtävissä. Ammatillinen asiantuntijatutkinto. Osaa niin hyvin, että kykenee opastamaan muita ja toimimaan oman alansa asiantuntijana ja korikorjaamon kehittäjänä


EAT:ta vastaava pätevyys

 • Korimekaanikon erikoisammattitutkinto
 • Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
 • Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto (Teat), työteknikko
 • Autoteknikko
 • Autoinsinööri
 • Insinööri AMK
 • Työnjohtokoulutus (kokeilu - AT)
 • 5 vuoden yrittäjyys vauriokorjaamoalalla (riittää työnjohtoon)

 

Lisäksi korjaamon henkilökunnasta 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, osaaminen vikadiagnosoinnin lukuun ja turvatekniikkaan.

Täydennyskoulutusta keskimäärin 3 pv/auditointi välin aikana/korimekaanikko. Täydennyskoulutukseen verkko-opiskelu + lähi- ja etäpäivät, täyttävät vaatimukset.

Täydennyskoulutusta keskimäärin 2 pv/auditointi välin aikana/työnjohtaja. Täydennyskoulutukseen verkko-opiskelu + lähi- ja etäpäivät, täyttävät vaatimukset.

 • Korikorjaukseen liittyvä itseopiskeluosio => 1 opintopäivä, todistus vaaditaan

Henkilöstön kehityssuunnitelma: tähän voi käyttää kehityskeskustelujen yhteenvetoa tai erillistä koulutussuunnitelmaa.

Korikorjauksen ulkoisen laatutarkastuksen suunnitelma esitettynä 2 kpl tarkastusta/korimekaanikko/vuosi.

Prosessit

1.     Vauriokorjauksen dokumentointi on esitettävä pyydettäessä. Auditoinnissa on kerrottava luotettavasti miten ja missä dokumentit ovat.

Merkin + lisäluokitusmerkintä:

Merkkikohtaisen plussan edellytyksenä on täyttää ko. valmistajan/maahantuojan osaamiseen ja laitteistoon liittyvät kriteerit. Auditoitaessa pyydetään valmistajan/maahantuojan kriteeristö vauriokorjaamon vaatimuksista.


TARRAT_KAIKKI_PLUS_UUDET_042016

Merkki +:

Jos korjaamo hakee merkkikorjaamon merkkikohtaista + merkintää. Merkkikohtaisen + merkin vaatimukset määrittää maahantuojan ohjeistus. Nämä ohjeistukset korjaamo esittää auditointitilaisuudessa.

Lomakkeen täyttö

 • Jokainen kohta on täytettävä huolellisesti, yhtään valintaruutua ei saa jäädä tyhjäksi, muuten luokan vaatimukset eivät täyty
 • Muista liittää kaikista pyydetyistä dokumenteista liite (koulutusrekisteri, AT- ja EAT-tutkintotodistukset)

Auditointitahona toimii vuonna 2015 Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy.


Ohje Korikorjaamoluokituksen työkalu- ym. vaatimuksista

Oheisessa liitteessä on listattu luokittain työkalu- ym. asiat, jotka vaaditaan Korikorjaamoluokitusta haettaessa.Tulosta