Palvelut

AKL:n ja Nissanin korikorjaamon laatustandardit - asiakasturvallisuuden ja korjausten laadun tae

Nissan Nordic Europe (NNE) näkee korikorjaamoiden prosessien standardoimisen olevan asiakasturvallisuuden ja korjausten laadun takaamiseksi välttämätöntä. Osoituksena tästä ovat vuoden 2015 lopulla Nissan-verkostoon lanseeratut Nissanin omat korikorjaamoiden standardit. 

NNE:n näkemyksen mukaan korikorjausten tekemisen tulee olla nykyistä paremmin valvottua ja kaikkien korjauksia tekevien yritysten – niin merkkiliikkeiden kuin muidenkin korikorjaamoiden - tulee täyttää selkeästi määritellyt valtakunnalliset korjausten laatuun liittyvät kriteerit. 

Autoalan Keskusliiton (AKL) korikorjaamoluokitus on selkeä korikorjaukseen liittyvä valtakunnallinen standardi. Vastaavaa yhtä perusteellista ja valtakunnallista standardia ei ole missään muussa Pohjoismaassa tai Baltian alueella. Onkin oleellista, että mahdollisimman moni verkostomme korokorjaamoista olisi myös AKL:n laatuluokituksen piirissä.

Nissanin korikorjaamon standardit ja AKL:n laatuluokitukset 

NNE ja AKL ovat sopineet laatujärjestelmän/standardien yhdistämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen AKL:n laatuluokituksen omaava toimipaikka ja Nissanin korikorjaamon standardit täyttävä jälleenmyyjä nousee ns. Plus –laatuluokkaan. 

Plus-laatuuokka rakentuu nykyisten laatuluokitusten väliin ja kertoo korikorjaamon täyttävän myös Nissanin autovalmistajana asettamat vaatimukset.

Lue tiedote asiasta...


Tulosta