Edunvalvonta

Energiatehokkuuden toimenpideohjelman taustat

Energiatehokkuuden sopimusjärjestelmä on keskeisessä asemassa EU:n Energiapalveludirektiivin (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY) toimeenpanossa.  Sopimusjärjestelmä on keskeisessä roolissa myös Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa (2008). Liike-elämälle vapaaehtoinen sopimusjärjestelmä on voimassa vuoteen 2016 asti.

Energiatehokkuussopimuksilla tavoitellaan Energiapalveludirektiivin mukaisesti 9 % energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. 9 prosentin tavoite lasketaan vuosien 2001 – 2005 keskimääräisestä energiankäytöstä.


Tulosta