Edunvalvonta

Energiatehokkuuden toimenpideohjelma

Energiatehokkuuden toimenpideohjelmaan liittyvä yritys tunnistaa toimintansa energiankäytön tehostamiskohteet ja saavuttaa suoria kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostamiseen tehtäviin investointeihin yritys voi saada TEM:n energiatukea sekä energiakatselmuksiin että mahdollisiin energiatehokkuutta edistäviin investointeihin.

Autoala jatkaa työtä energiatehokkuuden parantamiseksi 

TEM:in ja elinkeinoelämän välillä on solmittu vuoteen 2020 ulottuva aiesopimus, jolla tavoitellaan jatkokautta nykyiselle energiatehokkuussopimukselle ja samalla EU-direktiivin edellyttämää energiansäästöä. Vuonna 2013 allekirjoitetulla aiesopimuksella elinkeinoelämän osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta sekä tavoittelemaan 28 terawattitunnin kumulatiivista energiansäästöä vuosina 2014–2020. Tämä tarkoittaa yhden terawattitunnin verran uusia tehostamistoimia vuosittain energian käytössä. Autoalan Keskusliitto on mukana aiesopimuksessa.

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan uusi energiatehokkuuslaki, joka velvoittaa suuret yritykset energiakatselmuksen tekemiseen 5.12.2015 mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa.

Lue lisää energiatehokkuussopimuksista!

LIITY TÄSTÄ MUKAAN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAAN!

Lisätietoja ohjelmasta ja liittymisestä: Mari Pajala, AKL-Sertifiointi Oy, p. 050-592 3877, mari.pajala@akl.fi


Tulosta