Edunvalvonta

Autoala mukana myös uudessa energiatehokkuussopimuksessa

Autoalan Keskusliitto on mukana uudella energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. AKL oli mukana myös edellisessä energiatehokkuussopimuksessa  2008–2016.

Ensi vuonna käynnistyvän uuden sopimuskauden tavoitteena on jatkaa energiankäytön kunnianhimoista tehostamista palvelualojen lisäksi myös muun muassa teollisuudessa, energia- ja kiinteistöalalla ja kunnissa.
Autoalan Keskusliitto koordinoi autoalan toimenpideohjelmaa. Lue lisää...


Säästä energiakustannuksista - Talokeskus AKL:n kumppaniksi

AKL on solminut kumppanuussopimuksen Talokeskus Yhtiöt Oy:n (www.talokeskus.fi) kanssa kiinteistöjen energiatehokkuusasioissa. Kumppanuuden tavoitteena on parantaa kaikkien AKL:n jäsenten energiatehokkuutta sekä tuoda säästöjä vesi- ja energiakustannuksissa. Talokeskus tarjoaa kattavat kiinteistöjen ylläpitoon, käyttöön ja energianhallintaan liittyvät palvelut AKLn jäsenille. Kiinnittämällä huomiota energiatehokkuusasioihin, voidaan kokemuksen mukaan saada jopa 15 %:n säästö energiakuluissa. Lue lisää jäsensivuilta...


Autojen päästöt ja niiden mittaus


Syyskuussa 2015 on puhuttu paljon autojen päästöistä. Keskustelussa on noussut esiin epämääräisesti vain ”päästöt”. Päästöjä on kuitenkin erilaisia. Meillä Euroopassa on maailman tiukimmat hiilidioksidipäästövaatimukset (CO2). USA:ssa on taas maailman tiukimmat ns. säänneltyjen päästöjen vaatimukset. Viimemainitut pitävät sisällään mm. typenoksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöt (ppm).


Ympäristövastuullinen autoala -esite

Autoalan Tiedotuskeskus teetti Henry Fordin säätiön tuella rahoitetun projektin puitteissa pro gradu-työn ”Autojen ympäristövaikutuksiin liittyvä keskustelu autoalan viestinnässä ja sanomalehdissä vuosina 1990 – 2013” (Noora Lähde) ja Metropolian opiskelijoiden KIT-hankkeen "Auton elinkaarivertailu". Lisäksi esitteen lähteinä on käytetty mm. GDP Global 500 Climate Change 2013-raporttia, Autoalan Tiedotuskeskusta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia.

Esite löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.esitteemme.fi/aut/WebView/

ympäristövastuullinen autoalaAutoalan ympäristöasiaa

Suomessa autoalan suorat ympäristövaikutukset muodostuvat lähinnä perustoiminnassa syntyviin jätteisiin, kuljetuksiin ja kiinteistöjen ympäristövaikutuksiin.  

Autoalaan liittyy runsaasti välillisiä vaikutuksia, esim. liikenteen ympäristövaikutukset. Näitä ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään monella eri tavalla, mm. verotuksen keinoin.

Autoalan keskusliitto on tehnyt pitkään työtä alan ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Vuonna 1996 AKL-Palvelu Oy julkisti Suomen ensimmäisen alakohtaisen ympäristöohjelman autoalan toimijoille.  Ympäristöohjelma opastaa alan yrittäjiä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä huomioimaan ympäristöasiat luontevana osana yrityksen toimintaa. Ympäristöohjelma onkin laajasti käytössä alan eri yrityksissä ja sen avulla seurataan mm. vuosittain eri jätetyyppien määrien kehittymistä alalla. 

Autoalan Keskusliitto ry seuraa aktiivisesti ympäristöasioihin liittyvän lainsäädännön kehittymistä, tiedottaa siitä jäsenyrityksilleen ja kehittää jatkuvasti toimintaansa ympäristövaikutusten mittaamiseksi ja vähentämiseksi.

Lue lisää autoalan ympäristöasioista...


Tulosta