Edunvalvonta

Työmarkkinatoiminta

Työmarkkinatoiminnassa Autoalan Keskusliitto neuvottelee ja solmii autoalaa koskevat yleissitovat työehtosopimukset ja muita sopimuksia alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimukset luovat perustan AKL:n muulle työmarkkinatoiminnalle, joka käsittää työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen liittyvänä jäsenyritysten neuvonnan ja kouluttamisen työsuhteisiin ja niiden ehtoihin liittyvissä asioissa sekä työsuhteita koskevien erimielisyysasioiden käsittelyn ja ratkaisemisen viimekädessä työtuomioistuimessa. Työmarkkinatoimintaan liittyy merkittävällä tavalla AKL:n edunvalvonta työvoima- ja koulutuspoliittisissa asioissa.

AKL neuvottelee ja solmii Metallityöväen Liiton kanssa Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen ja Ammattiliitto Pron kanssa Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen

 Työmarkkinaedunvalvonnassa AKL toimii suoraan yhteistoiminnassa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kanssa.


Tulosta