Edunvalvonta

Bilen används för de flesta resorna

Finländarna gör i medeltal tre resor per dag och rör sig över 40 kilometer under dagen. I medeltal används 65 minuter till att vara i trafiken. Resornas antal har inte ändrat under årens lopp, men deras längd har ökat under de senaste årtiondena. Personbilens roll för rörligheten är utomordentligt viktig eftersom den överlägset största delen av resorna görs med bil. Bilens betydelse är störst då resornas längd är mellan 5 och 150 kilometer.

Andel av redorna


Tulosta