Edunvalvonta

Bilbranschen sysselsätter 46000 personer

Bilbranchens omsättning var år 2012 ungefär 20 miljarder euro. Bilhandeln samt reparationsverksamheten sysselsätter cirka 27000 personer. Tillverkning av fordon och fordonskomponenter sysselsätter över 6000 samt parti- och detaljhandeln med fordonsdelar och däck nästan 10000 personer. Inom bilbranchen jobbar totalt cirka 46000 personer.
Den sysselsättande inverkan är viktig också regionalt eftersom branschen erbjuder arbetsplatser över hela landet - också inom områden på tillbakagång.

Tillverkningen av motorfordon är en viktig del av den finländska verkstads- och monteringsindustrin, en industrigren med långa anor i vårt land. Tillverkningen av fordon stöder med sitt kunskapskapital också andra sektorer inom tillverkning av maskiner och apparater, varav många är tillväxtbrancher.

Andra stadiets läroanstalter erbjuder nästan 2500 nya utbildningsplatser per år för skolning till bilbranschens yrken. Bilbranschens egen insats för utvecklandet av skolningen och utbudet av skolning är betydande.

Bilbranschen tillsammans med den nära
besläktade vägtrafikklustern sysselsätter
cirka 120 000 personer.


Sysselsatta


Tulosta