Autoala ammattina

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö on perustettu vuonna 1961. Säätiön tarkoituksena on edistää autoalan toimintaa erityisesti kehittämällä sen koulutusta.

Autoalan Keskusliitto ry:n hallitus päätti vuonna 2008 vahvistaa säätiön toimintaa ohjaamalla AKL:n 75-vuotisjuhlavuoden onnitteluvarat säätiölle tarkoituksena kehittää toisen asteen opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta.

Oulun yliopistoon perustettiin syyskuussa 2010 säätiön tuella maamme toinen autoprofessuuri. Tavoitteena on vahvistaa auto-, työkone- ja kuljetustekniikan diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimustoimintaa maassamme. Alan koulutusta ja tutkimusta on Oulun lisäksi tarjolla vain Aalto yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) Espoossa, jonne perustettiin alan ensimmäinen professuuri.

Oulun yliopiston auto- ja työkonetekniikan osa-aikaista professuurin tehtävää hoitamaan on kutsuttu TkT Mauri Haataja. Tutkimustyössään hän on perehtynyt ajodynamiikkaan ja raskaan kaluston jarrutekniikkaan. Haataja on työskennellyt auto- ja työkonetekniikan dosenttina Oulun yliopistossa sekä autoalan yliopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa.

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön hallitus käsitteli syksyllä 2009 autoalan tulevaisuuden osaamistarpeita. Hallitus halusi selkeän kuvan siitä, millaisilla ajoneuvoilla liikutaan vuosina 2015-2020. Raportti tilattiin autoalan parhaimmilta asiantuntijoilta. Toimeksianto käsitti vision alan tulevaisuuden teknologian kehityksestä ja siitä mitä osaamistarpeita tulevaisuudessa tarvitaan.

"Fokus 2015-2020-20X0 Autotekniikka muutoksen edessä – haasteet koulutuksessa" 

Säätiön yhteyshenkilöt

Matti Pörhö
Puheenjohtaja, kauppaneuvos Matti Pörhö
puh. 020 762 4001

matti.porho(a)porho.fi


Jouko
Säätiön asiamies Jouko Sohlberg
puh. 0400-904 003

jouko.sohlberg(a)akl.fi

 

Säätiön hallitus  

Kauppaneuvos, tri.h.c. Matti Pörhö, pj.Pörhön Autoliike Oy 
Kenttäjohtaja Kenneth Nyman, varapj. Veho Group Oy Ab
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Helander Passeli Auto Oy
Projektipäällikkö Mikko Huhtala WinNova
Opetusneuvos Markku Karkama Opetushallitus
Yli-insinööri Timo Repo Opetushallitus
Hallituksen puheenjohtaja Tuukka Tuominen  Mäkelän Auto Oy
Tekninen johtaja Jouko Sohlberg, säätiön asiamies AKL
Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola, siht. AKL 

Katso myös  www.autoala.fi

Tulosta