Autoala ammattina

Ammatillinen peruskoulutus

1. Toisen asteen ammatillinen koulutus Suomessa autoalalla

1.1 Koulutus- ja tutkintojärjestelmä Suomessa

Erityisosaamiseen liittyvä koulutus korkeakoulujen ulkopuolella järjestetään pääosin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmentavana koulutuksena.

Autoalan toisen asteen ammatillinen koulutus

Autoalalle on vahvistettu toisen asteen koulutukseen autoalan perustutkinto, jonka laajuus on 120 opintoviikkoa. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuva työssäoppimisjakso, jonka pituus on 20 opintoviikkoa.

Lue lisää: www.opintopolku.fi

Autoalan perustutkinto jakaantuu alamme ammattien mukaisesti viiteen eri koulutusohjelmaan seuraavasti:

1.2 Autoalan perustutkinto

Koulutusohjelmat:

Ajoneuvonasentaja -autotekniikan koulutusohjelma kv-liite 2009 (pdf)

Autokorinkorjaaja -autokorinkorjauksen koulutusohjelma kv-liite 2009 (pdf)

Automaalari -automaalauksen koulutusohjelma kv-liite 2009 (pdf)

Automyyjä -automyynnin koulutusohjelma kv-liite 2009 (pdf)

Pienkonekorjaaja -moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma kv-liite 2009 (pdf)

Varaosamyyjä -varaosamyynnin koulutusohjelma kv-liite 2009 (pdf)
 

Autoalan perustutkintoon johtavaa toisen asteen koulutusta annetaan Suomessa noin sadassa ammattioppilaitoksessa. Tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta sekä oppilaitoksista löytyvät internetistä www.autoala.fi, www.opintopolku.fi, www.oph.fi, www.edu.fi.

1.3. Oppisopimuskoulutus autoalalla

Oppisopimuksella voi opiskella myös autoalalle. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta.

Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lisäksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimuksena voi suorittaa myös ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus kestää yhdestä kolmeen vuotta. Aiempi koulutus ja työkokemus lyhentävät koulutusaikaa.

Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, jolla on käytettävissä opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Oppisopimuspaikka on opiskelijan hankittava itse. Oppisopimuksen käytäntöön liittyvissä asioissa palvelevat paikalliset koulutuksen järjestäjät.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta.

1.4. Aikuiskoulutus

Ensisijaisesti aikuisille tarkoitettuun, näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ei sovelleta yhteishakua.

Lisätietoja: www.oph.fi ja www.opintopolku.fi

2. Ammattikorkeakouluissa annettava koulutus

Auto- ja kuljetusalan koulutusohjelma on käytössä Helsingin, Turun, Tampereen, Seinäjoen ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa.

Edellä mainittu tekninen ammattikorkeakouluissa annettava autoalan koulutus jakaantuu tuotetekniikka-, autosähkö-, jälkimarkkinointi- ja logistiikkakoulutukseen. Tutkintonimikkeenä on tällöin insinööri (AMK).

Tämän lisäksi autoalan työtehtäviin soveltuvaa teknistä-, talous- ja hallinnollisen alueen koulutusta järjestetään lähes kaikissa maamme korkeakouluissa sekä ammattikorkeakouluissa. Tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta sekä oppilaitoksista löytyvät internetistä www.autoala.fiwww.opintopolku.fi  ja www.oph.fi.

3. Ammatillinen tutkintojärjestelmä

Lisätietoa: www.autoala.fi, www.opintopolku.fi , www.oph.fi


Tulosta