AKL RY

OSAKKUUSYHTIÖT

AKL-PALVELU OY

AKL:n kokonaan omistama

  • tuottaa ja myy autoalan lomakkeita ja muita painotuotteita
  • järjestää alan koulutus- ja seminaaritilaisuuksia etupäässä autoalan vähittäiskaupan yrityksille markkinointinimellä AKL-Akatemia.
  • myy AKL-kehitysohjelmia: AKL-Laatuohjelmat, AKL-Ympäristöohjelmat, AKL-Henkilöstöohjelma, AKL-Toimintaohjelma, AKL-Johtamisjärjestelmä, AKL-ALV-ohjelma ja Energiatehokkuuden toimintaohjelma.

AKL-SERTIFIOINTI OY

AKL perusti vuonna 2011 AKL-Sertifioinnin, joka tarjoaa kansainvälisesti hyväksyttyjen ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien sertifiointeja ja auditointeja kustannustehokkaasti jäsenyrityksille.

AUTOTIETO OY/Suomen Autolehti

AKL ja Suomen Autoteknillinen Liitto ry  omistavat yhdessä Suomen Autolehteä julkaisevan Autotieto Oy:n. Teknistaloudellinen Suomen Autolehti on AKL:n jäsenetu.

AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS (AuT)

Autoalan Tiedotuskeskuksen (AuT) tehtävä on vaalia myönteisiä asenteita tieliikennettä, autokauppaa, korjaamotoimintaa ja katsastustoimialaa kohtaan. AuT perustettiin vuonna 1974 ja sen omistavat Autoalan Keskusliitto ry ja Autotuojat ry.

Autoalan toimialaviestintä perustuu asiantuntemukseen, asialinjaan ja tosiasioihin.

AuT:

  • välittää informaatiota alan kehityksestä
  • järjestää tapaamisia ja tapahtumia
  • osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun autoalaa koskettavissa kysymyksissä.

AuT palvelee ensisijaisesti tiedotusvälineitä ja yhteiskunnallisia sidosryhmiä. Toimittajien, tutkijoiden, poliittisten päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja yritysten lisäksi se auttaa myös yksityisiä kansalaisia autoalan tietotarpeissa.

NETWHEELS OY

Netwheels Oy on perustettu verkko- ja printtiliiketoiminnan yhtiönä palvelemaan suomalaista autokauppaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa kaikkialla Suomessa. Netwheels hallitsee autoalan kaupallista tietokantaa ja kehittää sen avulla autoliikkeille ja autoalan yhteistyökumppaneille online-palveluita ja palvelukokonaisuuksia.

TIELIIKENTEEN TIETOKESKUS OY (TTi)

Autoalan Keskusliitto ry ja Autotuojat ry perustivat Tieliikenteen Tietokeskus Oy:n vuonna 1995. Tieliikenteen Tietokeskus Oy:n tehtävä on tuottaa objektiivista tietoa tieliikenteestä ja sen osapuolten toiminnasta. Tieliikenteen Tietokeskus edistää alan tutkimustoimintaa sekä ylläpitää valmiuksia tutkimus- ja selvitystehtäviin. Tämän lisäksi Tieliikenteen Tietokeskus osallistuu sidosryhmien ja viranomaisten työryhmien toimintaan.

Tieliikenteen Tietokeskus tekee myös toimeksiannosta alan tutkimuksia ja selvityksiä.


Tulosta