AKL RY

Kansainvälinen toiminta

AKL pitää tiiviisti yhteyttä pohjoismaisiin kollegajärjestöihinsä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa  mm. liittojen toimitusjohtajien välisissä tapaamisissa, automaalaamokokouksissa sekä työsuojelu- ja työnantajakokouksissa.

AKL on eurooppalaisten autoalan vähittäiskauppaliikkeiden edunvalvontajärjestö CECRA:n (European Council for Motor Trades and Repairs) jäsen. Tätä kautta AKL:n edustajat osallistuvat aktiivisesti edunvalvontaan myös EU-tasolla. 

Norges Bilbransjeforbund – NBF

Motorbranschens Riksförbund – MRF

Danmarks Automobilforhandler Forening – DAF

CECRA


AKL ja SKAL - sopimus EU-edunvalvontaa koskevasta yhteistyöstä Brysselissä

AKL ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry solmivat joulukuussa 2015  yhteistyösopimuksen EU-edunvalvontaa koskevasta yhteistyöstä. Sopimus koskee autokauppaan, varaosatoimintaan ja autojen korjaamotoimintaan sekä yleisemmin yritystoimintaan ja liikenteeseen liittyvää tiedonhankintaa ja -välitystä EU-asioissa. 

Edunvalvontapalvelun kautta saamme tietoa ja raportointia etenkin autoalaa koskevista säädöksistä kuten ryhmäpoikkeusasetuksesta.  Arvioimme EU-yhteistyön keskeisimmäksi hyödyksi liikennealaa koskevien, vireille tulevien säädösten aiempaa varhaisemman tiedostamisen ja vaikuttamisen siten, että alan toimijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet toimia markkinoilla. 

SKAL:in Brysselin toimiston EU-edunvalvontatyötä tukee vahva ja pitkäaikainen yhteistyö eri tahojen kanssa, mikä kattaa kaikki keskeiset toimijat parlamentissa, komissiossa, Suomen pysyvässä EU-edustustossa sekä laajan joukon sidosryhmiä.


Tulosta