AKL RY

Jaostoiminta

Jaostoiminnasta on muodostunut tärkeä väline liiton toimiston työskentelyssä hallituksen, työvaliokunnan ja puheenjohtajiston rinnalla. Jaokset sekä toteuttavat liiton hallituksen niille antamia tehtäviä, että tuovat hallitukseen käsiteltäväksi tärkeiksi näkemiään asioita.

Jäsentensä lisäksi jaokset voivat hyödyntää toiminnassaan  erityisasiantuntijoiden osaamista.


Tulosta