AKL RY

AKL toimisto

Tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä yhteistyötahot

Autoalan Keskusliitto ry tarjoaa jäsenilleen lukuisia palveluita sekä suoraan että tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta. 

Tytär- ja osakkuusyhtiöt

AKL-Palvelu Oy tarjoaa lukuisia autoalan toimintaa parantavia AKL-Kehitysohjelmia sekä tuottaa ja myy Autokaupan lomakkeet. Se jatkokouluttaa lisäksi satoja alan ammattilaisia vuosittain markkinointinimellä AKL-Akatemia.

AKL-Sertifiointi Oy
AKL-Sertifiointi Oy on autoalalle pätevöitynyt sertifiointilaitos (tunnus S044), jonka myöntämät ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioinnit täyttävät kansainvälisen standardin vaatimukset.

Lisäksi se tarjoaa Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 –tutkintoa sekä rajoitettua sähköturvallisuusjohtajan S3 –tutkintoa.

AKL-Sertifioinnille erinomainen palaute Finasin arviointikäynnillä

AKL-Sertifiointi Oy:n laatu- ja ympäristöjärjestelmäsertifiointitoimintaa arvioitiin ensimmäisellä määräaikaisarviointikäynnillä 3.6.2015. Arviointiin liittyi myös AKL-Sertifiointi Oy:n esittämä laajennushakemus autojen ja muiden kuljetusvälineiden vuokrauksen toimialalle. AKL-Sertifiointi Oy:n sopimuskumppanin suorittamaa autoliikkeiden auditointitoimintaa oli seurattu jo ennen ja toiminta todettiin ammattitaitoiseksi.

Arvioinnissa ja seurannassa saatujen tietojen ja tehtyjen havaintojen perusteella todettiin, että AKL-Sertifiointi Oy on ylläpitänyt toimintajärjestelmäänsä ja ohjeistustaan sekä auditoinneissaan ja sertifioinneissaan toiminut siten, että akkreditoidun sertifiointitoiminnan vaatimukset täyttyvät sen toiminnassa. Akkreditoinnin määräaikaisarvioinnissa ei todettu yhtään poikkeamaa. Finasin palaute oli eriomainen. AKL-Sertifiointi Oy:n sertifioinnit täyttävät kansainvälisen standardin vaatimukset. 

Haaga-Helialta tilattiin vuonna 2015 opinnäytetyö Kilpailu- ja markkina-analyysistä.  Opinnäytetyön tuloksia käytetään vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa.

Tutustu AKL-Sertifioinnin esitteeseen

Autotieto Oy julkaisee laadukasta autoalan ammattilehti Suomen Autolehteä, jonka tarkoituksena on luoda lisäarvoa autoalan ammattilaisille ja sidosryhmille tuottamalla autoalalle korkeatasoista tietoa ja uutisointia.

Tieliikenteen Tietokeskus Oy vastaa autoalan tutkimuksista ja selvityksistä ja sen aputoiminimi Autoalan Tiedotuskeskus vastaa alan ulkoisesta viestinnästä.

Netwheels Oy hallitsee autoalan kaupallista tietokantaa ja kehittää sen avulla autoliikkeille ja autoalan yhteistyökumppaneille online-palveluita ja palvelukokonaisuuksia.

Netwheelsin www.autotie.fi -palvelu tarjoaa kuluttajille tarpeisiin pohjautuvan tavan etsiä ja vertailla itselleen sopivia autoja sekä tehokkaan sähköisen myyntityökalun automyyjien käyttöön. Autotie on auton vaihtamisen palvelu, jonka tavoitteena on tehostaa vaihtoautokauppaa sekä ostajan että myyjän kannalta.  

Muita palveluita ovat Suomen suurin yrityksille tarkoitettu autohuutokauppa Autohuuto ja ajoneuvovarusteiden, työvälineiden sekä korjaamo- myymäläkalusteiden Osahuuto-huutokauppapalvelu. Myyjinä ovat Autohuuto-myyjäliikkeiden lisäksi myös liikkeiden omat korjaamot ja varaosat.  

Yhteistyötahot

Yhteistyö eri sidosryhmien, kuten tieliikenteen järjestöjen sekä rahoitus- ja vakuutusalan, kanssa on merkittävä osa Autoalan Keskusliiton edunvalvontatyötä. AKL on vuosittain solminut yhteistyösopimuksen autoalan kanssa läheisesti toimivan yrityksen tai yhteisön kanssa. Yhteistyövuoden aikana yhteistyökumppani tiedottaa toiminnastaan AKL:n jäsenille. Vuonna 2015 yhteistyökumppani oli Saint-Gobain Autover, jonka kanssa suunniteltiin Tuulilasikampanja vuodelle 2016.


Tulosta