AKL RY

Auton eturitilä

Työmarkkinat

Kesäkuussa 2015 varmistui, että myös autoalan syksyllä 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen osana solmittuihin työehtosopimuksiin tulee kolmas vuosi, kun keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisusta. Sen mukaisesti AKL ja ammattiliitot sopivat palkkojen korottamisesta marraskuun alussa 2015. Muilta osin työehtosopimukset säilyivät ennallaan. Vuotta leimasivat työmarkkinatoiminnassa muutoin useat yritykset saada keskusjärjestöjen välillä solmituksia laaja-alainen yhteiskuntasopimus, jonka keskeisin tavoite oli Suomen kilpailukyvyn parantaminen. Ratkaisu siirtyi kuitenkin vuoden 2016 puolelle, kun neljäs yritys joulukuussa jäi tuloksettomaksi.

Vuoden 2016 näkymät

Suomen heikosta taloudellisesta ja kilpailukykytilanteesta johtuen maan hallitus käynnisti vuoden 2015 aikana joukon kilpailukykylainsäädäntömuutoksia, joiden käsittely tapahtuu vuoden 2016 aikana. Näiden pakkolakeinakin tunnettujen hankkeiden vaihtoehdoksi keskusjärjestöt pyrkivät saamaan aikaan laajan yhteiskuntasopimuksen. Neuvottelut aloitettiin tammikuussa. Jos yhteiskuntasopimusta ei saada aikaan, käydään syksyllä 2016 liittokohtainen työehtosopimuskierros. Sen käymiselle on maan hallituksen lainsäädäntötoimilla suuri merkitys. Oman vaikutuksensa tulee tekemään Metallityöväen Liiton kevään liittokokous, jolta voidaan odottaa työehtosopimusten muutostavoitteina alan toimintaedellytyksiin vaikuttavia merkittäviä päätöksiä.

AKL:n työelämäjaos toimi aktiivisesti

Työelämäjaos jatkoi vuoden 2015 aikana vakiintunutta toimintaansa toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Toiminnan keskeisimpänä painopisteenä oli yhteistoimintajärjestelmien kehittäminen, johon tarvetta on luonut autoalan yritysrakenteiden muuttuminen ja monitoimipaikkaisten yritysten uudenlaiset tarpeet yhteistoiminnassa henkilötön kanssa. Samaan suuntaan on vaikuttanut myös lainsäädännön muuttuminen ja yritystasoisten yhteistoimintavelvoitteiden lisääntymien. Jaoksen toiminnassa muita keskeisiä alueita olivat tulevaisuuden työvoiman saannin varmistaminen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen entistä enemmän työelämää palvelevaksi.

Syksyllä 2016 päättyvät autoalan työehtosopimukset ja jaoksen yksi tärkeimpiä toimintoja on valmistella liittokohtaiset neuvottelut. Jaos toimii myös AKL:n työehtosopimusneuvottelukuntana molemmilla työehtosopimuslohkoilla.

Työkaari autoalalla - aineisto työpaikoille ja yrityksiin työelämän pituisesta työkaaresta

Työssä jaksaminen ja työurien pidentäminen on jo jonkin aikaa ollut merkittävänä teemana työmarkkinoilla. Autoalan Keskusliitto ja Ammattiliitto Pro laativat yhteisen aineiston tavoitteenaan tähän liittyen edesauttaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamista autoalan yrityksissä ja työpaikoilla. Perusajatuksena on auttaa työnantajia ja henkilöstön edustajia löytämään tietoa erilaisten työelämän kysymysten ratkaisemiseen ja avaamaan tiedonpolkuja kehittämisen avuksi.

Tavoitteena on auttaa yritykset ja niiden henkilöstö yhdessä etsimään ratkaisuja työpaikkojen kehittämiseen ja ongelmanratkaisuihin. Työkaari autoalalla pyrkii avaamaan työnantajan edustajille, yhdysmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille toimihenkilöille eri asioissa polun päitä, joista tietoa ja ratkaisuja etsivä saa alun etsimänsä tiedon haussa. Aineisto ei siis anna suoria vastauksia tai ratkaisuja, vaan pyrkii aktivoimaan tiedon hakemista ja uusien urien avaamista. Aineisto oli jäsenyritysten käytettävissä jäsensivuilla.


Tulosta