AKL RY

kori_115600_auto

Jälkimarkkinat

Korjaamoiden kannattavuus parani vuonna 2015 selkeästi vuodesta 2014 mittareilla tehokkuus, korjaamoiden käyttöaste ja tuottavuus. Korjaamojen odotusajat pienenivät 12 prosenttiin läsnäoloista. Tuottavuus mitattuna tunteina oli 91 prosenttia ja euroina mitattuna veloituskertoimena 0,91. Tehokkuus, joka kertoo kuinka nopeasti myydyt tunnit tehdään, oli 104 prosenttia, jota voidaan pitää tyydyttävänä/hyvänä tuloksena.

Käyttöaste kertoo, että korjaamot olivat valtakunnallisesti hyvin työllistettyjä. Suuralueista parhaat tulokset saatiin Helsinki-Uusimaa-alueelta ja Pohjois- ja Itä-Suomesta. Korikorjaamoiden työn bruttotuotto ja tehokkuus paranivat viime vuodesta yli 6 prosenttiyksikköä. Vuoden takaisesta käyttökatteen romahduksesta noustiin hienosti plussalle. Kannattavuusseuranta toteutettiin QlikView-ohjelmalla.

Mysby 6-tutkimusta jatketaan vuonna 2016

Vuoden 2015 aikana tehtiin korikorjaamoihin Mysby 6 -tutkimus, joka jatkuu vuonna 2016. Tutkimuksessa käydään korikorjauksien veto-, oikaisu- irroitus- ja asennusohje-aikoja läpi. Mysby 6 -tutkimus tehdään yhdessä pohjoismaiden kanssa.

Maalausaikatutkimus toteutetaan 2016

Tutkimus on jatkoa maalausaikatutkimukselle, joka tehtiin Suomessa 2010.  Aikatasotutkimukseen otettiin mukaan kolme Suomen maalaamoa. Nyt tehtävällä tutkimuksella saadaan Suomeen oma maalausaikataso  lisäämällä aiempaan tutkimukseen kolme maalaamoa lisää.


Tulosta