AKL RY

Autokaupassa tapahtunut käänne parempaan

Häggkvist2
Heikki Häggkvist

AKL:n vuosikokouksessa huhtikuussa julkistettu AKL Barometri osoittaa, että autokaupassa on tapahtunut käänne parempaan. Jäsenyritysten odotukset kuluvasta vuodesta ovat positiivisia ja positiivisen vireen uskotaan jatkuvan myös vuoteen 2017.  Uusien autojen rekisteröintimäärä kasvoi tammi-huhtikuussa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yli 13 prosenttia. Autoalan ennusteryhmän virallista ennustetta kuluvan vuoden uusien henkilöautojen myynniksi korotettiinkin 110 000 autosta 116 000 autoon.

Eduskunta päätti vuoden 2015 lopulla autovero- ja ajoneuvoverolain muuttamisesta siten, että autovero laskee neljänä portaana vuosina 2016–2019 kunkin vuoden alussa niillä henkilö- ja pakettiautoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 140 g/km tai sen alle. Lain tavoitteena on pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti laskea autoveroa vähäpäästöisiä autoja suosien hallituskauden aikana.

Romutuspalkkiokokeilu kasvatti vähäpäästöisten autojen kysyntää ja lisäsi verotuloja

Vuonna 2015 toteutettu romutuspalkkiokokeilu onnistui erinomaisesti. Trafin ja autoalan yhteistyössä toteuttaman seurantatutkimuksen tulosten perusteella noin 60 prosenttia kokeilussa hankituista uusista autoista olisi jäänyt ostamatta ilman kokeilua.

Valtiolle kertyi romutuspalkkiokokeilun aikana myydyistä uusista autoista noin 28,4 miljoonaa euroa autoverotuloja ja lisäksi 27,5 miljoonaa euroa arvonlisäverotuloja. Valtio maksoi romutuspalkkioina 8 miljoonaa euroa, joten kokeilu tuotti valtiolle selvästi kustannuksiaan enemmän. Romutuspalkkion nettotulos valtiolle oli 25,5 miljoonaa euroa.

Kokeilun suuri suosio kertoo osaltaan romutuspalkkion tarpeellisuudesta. Kokeilun mahdollinen jatkuminen on kiinni poliittisista päättäjistä.

Työelämän joustavuus jäsenyritysten menestyksen kannalta merkittävä tekijä

Autoala on pitänyt hankalat viime vuodet sitkeästi kiinni osaavasta työvoimasta. AKL Barometrin mukaan 64 prosenttia autokauppiaista uskoo, että työvoiman vähennykset eivät ole ajankohtaisia. Seitsemän prosenttia vastanneista aikoo jopa kasvattaa työvoimaa. 

Autoliiketoiminnan muutokset tulevat kuitenkin vaatimaan yrityksiltä ja niiden henkilöstöltä valmiutta ennakkoluulottomiin muutoksiin ja joustavuuteen. Tämä edellyttää myös työmarkkinaosapuolilta asenteiden ja toimintatapojen tarkistamista ja kehittämistä. Aika, jota nyt elämme, saattaa antaa vaikutelman, että tulevaisuuden työvoiman tarpeen tyydyttäminen tulee olemaan vaivatonta. Mutta uudet osaamisvaatimukset ja yritysten toimintatapojen muuttuminen markkinoiden muutoksessa tulevat vaatimaan uutta osaamista ja uusia tekijöitä eläkkeelle siirtyvien ja alaa vaihtavien tilalle. Siksi AKL panostaa koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja työmarkkinoiden joustavuuteen. Kilpailukykysopimukseen liittyvät autoalaa koskevat neuvottelut aloitettiin keväällä ja ne jatkuvat edelleen.

AKL:n keskeisiä tehtäviä kuluvana vuonna ovat lisäksi varautuminen vuokra- ja leasingautojen autoveromuutokseen sekä autoilun verotuksen rakennemuutoksen edistäminen siten, että verotuksen painopiste siirtyisi tulevaisuudessa selvemmin hankinnan verotuksesta käytön verotukseen.

Helsingissä toukokuussa 2016

Heikki Häggkvist
puheenjohtaja, kauppaneuvos
Autoalan Keskusliitto ry


Tulosta