AKL RY

future_on_the_road yläpalkki

Digitalisaatio ja älyliikenne

Liikennekaari

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 18.4.2016 liikennelainsäädäntöä uudistavan ns. liikennekaaren ensimmäisen vaiheen luonnoksen. Luonnoksessa käsitellään liikennemarkkinoiden sääntelyn purkua. Tavoitteena on luoda edellytyksiä uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla.

Liikennekaaren ensimmäisen vaiheen luonnos on ollut keväällä lausuntokierroksella. Tavoitteena on, että lakimuutokset astuisivat pääsääntöisesti voimaan jo vuonna 2017.  Autoalan Keskusliitto ry ja Autotuojat ry valmistelivat asiasta yhteisen lausunnon.

LVM ehdotti lisäksi valtion liikenneverkkoyhtiön perustamista koskevan selvityksen tekemistä. Liikenneverkkoyhtiö olisi kokonaan valtio-omisteinen ja se vastaisi valtion liikenneverkkojen hallinnasta ja kehittämisestä.

Its Finland – älykkään liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorum

ITS Finland toimii älykkään liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet yhteen. AKL seuraa aktiivisesti älyliikenteen kehitystä ja on mukana ITS Finland ry:n hallituksessa.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää älykkään liikenteen palvelujen toteuttamisen ja liikennetelematiikan liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Näitä keinoja toteutetaan liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisessa sekä tie-, vesi-, raide- ja ilmaliikenteen ongelmien ratkaisemisessa. ITS Finland on osa kansainvälistä National ITS Associations verkostoa.

Liikennelabra jatkaa uudistuneena

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän Liikennelabran elinkaari kokeiluhankkeena on päättynyt. Vuoden 2016 alusta lähtien Liikennelabra jatkaa entistä laajempana ja monipuolisempana.Tavoitteena on olla mahdollistamassa digitaalisten liikkumispalveluiden ekosysteemin syntyminen. Toisin sanoen sen, että Suomi on digitaalisten ja innovatiivisten liikenteen ja logistiikan palveluiden koekenttä – Suomi on liikennelabra.

Liikennelabrassa yhdistyvät liikkumisen digitaalisten ratkaisujen edistäminen, kokeilukulttuuri sekä julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö. Ovi on avoin myös kansainvälisille toimijoille tulla Suomeen kokeilemaan ja innovoimaan tulevaisuuden liikennepalveluita.

Liikennelabrassa ovat mukana Liikennevirasto, Trafi, Tekes ja Helsingin kaupunki; yhteistyöhön osallistuu myös muita ministeriöitä, yrityksiä sekä alan järjestöjä.

Esimerkkinä liikenneturvallisuutta parantavasta viranomaispalvelusta on hätänumeroon 112 perustuva eCall-hätäviestipalvelu, joka otetaan käyttöön EU:n jäsenvaltioissa viimeistään vuonna 2017, jolloin se tulee pakolliseksi kaikissa uusissa henkilö- ja pakettiautomalleissa.  

http://www.its-finland.fi

http://www.liikennelabra.fi


Tulosta