AKL RY

Auto mukulakivillä


Autoilun verotus

Autovero muuttui vuoden 2016 alussa

Eduskunta päätti autovero- ja ajoneuvoverolain muuttamisesta siten, että autovero laskee neljänä portaana vuosina 2016–2019 kunkin vuoden alussa niillä henkilö- ja pakettiautoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 140 g/km tai sen alle. Vero alenee suhteellisesti eniten niillä autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 80 g/km. Niillä autoilla, joiden päästöt ovat yli 140 g/km, verotaso ei muutu. Veron rakenne säilyy muilta osin samanlaisena, joten ainoastaan veroprosentti muuttuu niiden henkilö- ja pakettiautojen osalta, joiden päästöt alittavat rajan. Samalla ajoneuvoveron perusveroon on tulossa korotus vuosina 2016 ja 2019.

Lain tavoitteena on pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti laskea autoveroa pienipäästöisiä autoja suosien hallituskauden aikana. Lakimuutos on kokonaisuudessaan tekniikkaneutraali, eli jatkossakaan autoveroon ei tule käyttövoimaan kytkettyjä verotasoja, vaan autoveroprosentti lasketaan yksinomaan hiilidioksidipäästöjen perusteella.

Hallitus antoi esityksen autovero- ja ajoneuvoverolain muuttamisesta eduskunnalle 29.9.2015. Laki hyväksyttiin eduskunnassa 20.11.2015 ja se astui voimaan 1.1.2016. 

Autoilun verotuksen painopiste tulee siirtää auton hankinnasta sen käyttöön, esimerkiksi alentamalla autoveroa ja kompensoimalla sitä ajoneuvoverolla tai kilometripohjaisilla veroilla.

Katso valtion tulot tieliikenteestä

Autoverolainsäädäntö muuttuu leasing- ja vuokra-autojen osalta

EU-komissio kehotti Suomea muuttamaan autoverolainsäädäntöään sen varmistamiseksi, että autoverosta kannetaan ainoastaan oikeasuhteinen osuus, kun Suomessa asuva henkilö rekisteröi toisessa EU:n jäsenvaltiossa leasing-vuokratun tai vuokratun ajoneuvon. Tämä koskee tilanteita, joissa ajoneuvon täsmällinen käyttöaika on tiedossa esimerkiksi leasing-vuokraus- tai vuokrasopimuksen perusteella.

Komissio epäili myös, että autoveron palautusjärjestelyn ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt voivat johtaa siihen, ettei kukaan enää halua käyttää vapauttaan tarjota palveluja toisiin jäsenvaltioihin ja vastaanottaa palveluja muista jäsenvaltioista.

Suomen valtio reagoi EU-komission kehotukseen antamalla hallituksen esityksen (HE XX) autoverolainsäädännön muuttamisesta leasing- ja vuokra-autojen osalta. Esityksen mukaan leasing- ja vuokra-autojen ensirekisteröinnin yhteydessä olisi mahdollista hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa autoveron vientipalautusta, jolloin em. autojen autoverorasitus kohdistuu ainoastaan leasing-/vuokra-aikaan. Lain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

E-call-järjestelmä uusiin automalleihin pakolliseksi 31.3.2018

Kaikissa uusissa henkilöautomalleissa ja kevyissä pakettiautomalleissa on otettava käyttöön 31.3.2018 alkaen eCall-järjestelmä, joka ilmoittaa onnettomuudesta hätäkeskukseen automaattisesti. EU-Parlamentti hyväksyi järjestelmän käyttöönoton täysistuntoäänestyksessä 28.4.2015. Nyt hyväksytyt säännöt koskevat autonvalmistajien velvoitteita.

Parlamentin jäsenet vahvistivat järjestelmän tietosuojaa koskevia sääntöjä siten, että eCall-järjestelmällä varustettua autoa ei paikanneta ennen onnettomuutta. Uusien sääntöjen myötä eCall lähettää hätäkeskukseen ainoastaan tarvittavat vähimmäistiedot kuten ajoneuvotyypin, polttoaineen, onnettomuuden ajankohdan ja paikan sekä matkustajien määrän. Tietoja ei saa siirtää kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn henkilön ennalta antamaa suostumusta. Valmistajien on myös varmistettava käytettävän eCall-teknologian osalta, että kaikki kerätyt tiedot on mahdollista poistaa kokonaan ja pysyvästi.


Tulosta