AKL RY

korimekaanikko

Autoala työllistäjänä

Autokauppa, korjaamo- ja katsastustoiminnot sekä autojen vuokraus ja leasingtoiminta työllistävät Suomessa suoranaisesti noin 30 000 (27 140 v. 2015) alan ammattilaista. Alan työtehtäviin kuuluu laaja-alaisia teknisesti ja kaupallisesti painottuneita tehtäviä sekä viranomais- ja julkiseen sektoriin liittyviä tehtäviä. Osaavia ja motivoituneita henkilöitä tarvitaan jatkuvasti. Autoala tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet alalle aikoville ja alalla jo toimiville. 

Kun mukaan otetaan ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa sekä rengaskauppa luku nousee jo noin 45 000 henkilöön. 

Henkilöjakautuma

Mekaanikot
12 480
Autokaupan toimihenkilöt
10 080
Tekniset toimihenkilöt
 580
Ylemmät toimihenkilöt
 2000

Autoalalla oli 31.12.2015 työttömiä työnhakijoita 4800 (-6,4 %)

Koulutustarjonta

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset
autoalan aloituspaikkoja
2 450

Opiskelupaikasta luopuneet esim. ammattikorkea-
koulussa aloittavat opiskelijat

-  300

Autoalan "lähialoille" sijoittuvat

- Pienkorjaamot
- Liikennöitsijät
- Julkisen sektorin ajoneuvokorjaamot-  400

Opiskelun keskeyttäviä (n. 10 %)
-  250
Autoalalla työskentelyn aloittavat
1 500
Vuosittain eläkkeelle jää noin
-  800

Uudistettu www.autoala.fi-sivusto

Sivustolla esitellään ammatillisia opintoja suunnitteleville autoalan ammatit ja oppilaitokset ja alalla jo työskenteleville Autoalan Pätevöitymisohjelman APO:n ja autoalan johtamiskoulutusohjelman JOKOn tarjoamat jatkokoulutusmahdollisuudet. Autoalan ammattilainen on haluttu. Työelämässäkin.

Autoalan pätevöitymisohjelma (APO)

Autoalan pätevöitymisohjelma (APO) on ammatillinen täydennyskoulutusohjelma. APO:n kehitysryhmä tarjosi autoalan yrityksille mahdollisuuden parantaa tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan sekä kehittää asiakaspalveluaan yhteistyöhankkeena alan oppilaitosten kanssa. 

Vanhat mallit eivät korjaamoita enää elätä - palveluiden ja työn lisäarvo sekä korjaamolle että asiakkaalle pitää määritellä uudelleen. Pilottihankkeessa kitkoja prosesseista poistetaan lean-ajatuksia ja -työkaluja soveltaen. 

Autoalan johdon ohjelma JOKO

Autoalan JOKO on autoalalle räätälöity valmennusohjelma, joka lisää liikkeenjohdon päätöksenteon ja johtamisen valmiuksia sekä tarjoaa näkökulmia strategian ja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä. Valmennuksen oppien käytäntöön vientiä tuetaan monin eri tavoin mm. henkilökohtaisen mentoroinnin ja monipuolisten harjoitusten avulla. Ohjelma toteutettavat yhteistyössä AKL-Akatemia ja Aalto EE. Seuraava ohjelma käynnistyy 17.10.2016. www.aaltoee.fi/autoalanjoko

Joko-pohja-2


Tulosta