AKL-Sertifiointi Oy

Sitoutuminen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen

AKL-Sertifiointi Oy on autoalalle pätevöitynyt sertifiointielin ja auditoijataho, jonka toiminnan peruspilareita ovat asiantuntijuus, itsenäisyys ja riippumattomuus.  

AKL-Sertifiointi Oy on perustettu vastaamaan autoalan tarpeisiin, mikä takaa lujan asiantuntemuksen autoalan yritysten prosesseista.  

AKL-Sertifointi Oy on rakentanut korkeatasoiset prosessit arviointi- ja sertifiointitoiminnan vaikuttavuuden ja objektiivisuuden varmistamiseksi. Näin takaamme korkean uskottavuuden, hallitsemme puolueettomuutta ja vältämme eturistiriitojen syntymistä.  

Puolueettomuus, riippumattomuus ja objektiivisuus ovat AKL-Sertifiointi Oy:lle kunnia-asia. AKL-Sertifiointi Oy on sitoutunut kaikessa toiminnassaan puolueettomuuteen, eturistiriitatilanteiden hallintaan sekä objektiivisuuteen.

AKL-Sertifiointi Oy


Tulosta