AKL-Sertifiointi Oy

Toimintatapavaatimukset ja siihen liittyvä käytäntö

Koulutuksen järjestäjät ja maahantuojat

Koulutuksen järjestäjien/maahantuojien kouluttajien tulee hakea AKL‐Sertifiointi Oy:ltä erillisellä hakemuksella oikeutta järjestää koulutusta ja ottaa vastaan autoalan sähköturvallisuustutkinto S3. Koulutuksen järjestäjien pätevyyden tulee vastata koulutuksen sisällön vaatimuksia.

Autoala on laatinut oman suosituksen koulutukselle, jossa käsitellään tärkeimmät alan määräykset ja olennaisimmat sähkötekniikan perusasiat. Koulutus toimii valmennuksena autoalan S3-tutkintoon.

Itse tutkinto on kaikille avoin ja siihen voi osallistua ilman koulutusta, mutta autoala suosittelee koulutukseen osallistumista ja tietojen päivittämistä.

Ajoneuvokorjaamot

Hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavissa/korjaavissa korjaamoissa tulee olla vähintään sähkötöiden johtaja ja työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja oheisen taulukon mukaisesti. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että korjaamoissa noudatetaan sähköturvallisuuslakia.

Ajoneuvopurkamot

Yllä olevia korjaamoita koskevia vaatimuksia sovelletaan myös sähkötöissä ajoneuvoja purettaessa. Kriittisin vaihe on akkujen napojen irrottaminen ennen akkupaketin irrottamista autosta. Tämän jälkeen auton purkaminen loppuun ei ole enää ns. sähkötyötä eikä vaadi pätevyyttä. Hybridi- ja sähköautoja käsiteltäessä suositellaan otettavan yhteyttä ko. merkin maahantuojan tekniseen neuvontaan turvallisen työtavan varmistamiseksi.

Ennen kuin purkamoilla työskentelee autoalan S3-tutkinnon suorittaneita henkilöitä, on korkeajänniteakkujen irrotus turvallisinta antaa lähimmän merkkihuollon koulutetun henkilöstön tehtäväksi, jolla on jo hyväksytyt oikeudet kyseisen toimenpiteen suorittamiseen.

Tarkempia tietoja eri automerkkien korkeajänniteakkujen irrotuksesta löytyy autonvalmistajien ylläpitämästä IDIS-tietokannasta, jonka purkamot voivat saada veloituksetta käyttöönsä rekisteröitymällä Internet-osoitteeseen http://www.idis2.com/.


Tulosta