AKL-Sertifiointi Oy

Hybridi- ja sähköajoneuvojen rajoitettu sähköpätevyys 3 (S3) koulutus ja tutkintojen vastaanottaminen

AKL-Sertifiointi Oy

 • Laatii sopimukset koulutuksen järjestäjien ja kokeen pitäjien kanssa.   
 • Toimittaa Tukesille sopimuskopiot.
 • Valvoo tutkintojen puolueettomuuden toteutumista ja koekysymyksiä.
 • Hallinnoi palvelinta, jolle tutkintokokeiden kysymyspankki on sijoitettu.                   
 • Vastaa rahaliikenteestä koulutuksen järjestäjän kautta tutkintomaksut, oppimateriaalimaksut, palveluiden tuottajamaksut.
 • Tiedottaa voimassaolevat oppimateriaali- ja tutkintomaksuhinnat ja niiden voimassaoloajan.

S3-tarvittava-osaaminen-tau

 1. Toiminnan harjoittajan (Y-tunnus) on tehtävä ilmoitus Tukesille, ennen kuin sähkötöitä koskeva toiminta aloitetaan. Ilmoituksesta on mm. käytävä ilmi sähkötöiden johtajaa koskevat tiedot:  www.tukes.fi/fi/Palvelut/Lomakkeet/sahko-ja-hissit-lomake/
 2. Jokaisessa työkohteessa työnaikaista sähköturvallisuutta valvova henkilö (osallistuu työhön tai  tekee sen kokonaisuudessaan itse).
 3. Ammattihenkilön opastama henkilö, jolla ei ole riittävää sähköalan koulutusta tai työkokemusta.
 4. Ammattihenkilö on itsenäinen oman alansa sähkötöiden tekemiseen ja niiden valvomiseen kykenevä henkilö.
 5. Sähköturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava viiden vuoden välein.
 6. Seti Oy myöntää pätevyystodistuksen henkilölle, joka täyttää asetetut vaatimukset (tietoja päivitettävä jatkuvasti).
   

Helsingissä 18.6.2012

Jouko Sohlberg
tekninen johtaja

Tuomas Martansaari
neuvottelukunnan puheenjohtaja

Lisätietoa

Lisätietoa antavat Hybridi- ja sähköajoneuvojen neuvottelukunnan jäsenet: 

Jouko Sohlberg,   AKL,  tekninen johtaja puh.  +358 400 904 003

Tuomas Martansaari, puheenjohtaja puh. +358 40 5100 966

Osoite: AKL‐Sertifionti Oy, Mikonkatu 8 A 10. krs, 00100 Helsinki

 


Tulosta