Sidosryhmätiedote 3/2013
talvi

Autoala uskoo älyliikenteeseen

Autoala pitää Älykäs- ja oikeudenmukainen liikenne -työryhmän jättämää raporttia onnistuneena. Suomella voisi nyt olla loistava tilaisuus rakentaa uutta menestystä, kasvattaa työllisyyttä ja menestyä kansainvälisesti. Muutos älykkääseen liikenteeseen on jo vauhdissa. Kysymys on enää siitä, kuka tai ketkä ovat suunnannäyttäjiä.

Autoilevalle kansalle on tulossa älykkään liikenteen avulla lukuisia autoilua helpottavia ja liikenneturvallisuutta parantavia palveluita, joiden pilotointivaihe käynnistyy tammikuussa. Lähtökohtana on, että kehitettävät älykkäät palvelut parantavat liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä tarjoavat kuluttajille ja yrityksille kaikkea tietoa, jota matkoihin liittyen tarvitaan. Lisäksi autojen etäyhteyksillä parannetaan auton huolto- ja muita palveluita. Liikenneturvallisuuden parantuessa ja ruuhkien vähentyessä saavutettaisiin kansantaloudellisesti merkittäviä säästöjä.

Hallitusohjelman mukaan autokantaa uudistetaan siirtämällä autoilun verotuksen painopistettä auton hankinnasta sen käyttöön. Satelliittiseurantaan perustuvalla kilometriverolla olisi merkittävä ohjausvaikutus mm. liikenteeseen päästöihin ja turvallisuuteen; EU:n toiseksi korkeimman autoveron korvaaminen käytön verolla johtaisi autokannan nykyistä nopeampaan nuorentumiseen. Tämän päivän uudet autot ovat Aalto yliopiston mukaan jopa 50 % turvallisempia kuin 10 vuotta vanhemmat autot ja autojen turvallisuuskehitys yhä vain jatkuu. Kilometriveroon siirtymisessä tulisi aikanaan olla riittävä siirtymäaika. Autoilun kokonaisverorasitus ei myöskään saa nousta nykyisestä tasosta.Marraskuussa rekisteröitiin 7 463 uutta henkilöautoa

Marraskuussa rekisteröitiin 7 463 uutta henkilöautoa, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Vuoden alusta lukien on ensirekisteröity 97 527 henkilöautoa ja viime vuoteen verrattuna rekisteröintimäärä on laskenut seitsemän prosenttia. 2000-luvulla marraskuussa on ensirekisteröity keskimäärin 7 997 henkilöautoa.

Lue lisää...

AKL-Akatemia

AKL:n koulutustoiminta on yhdistetty AKL-Akatemia-markkinointinimen alle. AKL Akatemia kokoaa yhteen autoalan ajakohtais- ja täydennyskoulutusta.

Siirry TÄSTÄ AKL-Akatemian sivuille, tervetuloa!

AKL-Akatemia


AKL:n kansainvälinen vaikuttaminen

EU- tasolla AKL vaikuttaa jäsentensä toimintaedellytysten parantamiseen lähtökohtaisesti CECRAn kautta. CECRA on eurooppalainen autokaupan sekä korjaamoiden edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa noin 380 000 autoalan yrityksen intressejä EU-tasolla (www.cecra.eu).

26.9.2013 pidetyssä CECRAn yleiskokouksessa valittiin CECRAn hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi pohjoismaiden edustajana

Per Johansson Ruotsin MRF:stä sekä European Dealer Council Volkswagen/Audi edustajana AKL:n kunniapuheenjohtaja Matti Pörhö. 


Autoalalla käynnissä ympäristöviestinnän projekti

Autoalan Tiedotuskeskus käynnisti keväällä 2013 Henry Fordin säätiön taloudellisella tuella autoalan ympäristöviestinnän projektin.

Projektin tavoitteena on selvittää, kuinka tehokkaasti autoala on ympäristöteoistaan viestinyt ja kuinka nämä viestit ovat menneet perille. Projektin puitteissa tutkitaan mm. päättäjien, lainsäätäjien, autokaupan, median edustajien sekä yksityishenkilöiden tietämystä autoalan ympäristöteoista. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus tulevat olemaan yhä tärkeämpiä teemoja tulevaisuuden keskusteluissa autoalaan liittyen.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Autoalan Keskusliiton, Autotuojien, Suomen Autokierrätyksen, Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin, Liikenneviraston, Metropolian, Aalto-yliopiston, VTT:n, Motivan, Suomen Ympäristökeskuksen sekä maahantuojien ja järjestäytyneen autokaupan toimijoiden kanssa. 

Tekeillä ovat seuraavat tutkimukset:

  • Metropolian Auto- ja kuljetustekniikan opiskelijoiden KIT-hankkeena auton elinkaaritutkimus
  • Pro gradu -työ autoalan ympäristöviestinnästä ja sen vaikuttavuudesta /Noora Lähde, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
  • Pro gradu -työ autoalan ympäristö- ja päästötavoitteiden saavuttamisesta /Mari Pajala, Helsingin yliopisto, ympäristötieteellinen tiedekunta

Projektin tuotoksena on jo valmistunut EU-kulutustietokortti, joka jaetaan kaikille uusien autojen ostajille. Tiedot löytyvät myös AuT:n nettisivuilta.


Autoalan työehtosopimukset solmittu

Autoalan Keskusliitto on solminut Metallityöväen Liiton kanssa uuden Autoalan kau­pan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen sekä Ammattiliitto Pron kanssa uuden Autoalan toimi­henkilöitä koskevan työehtosopimuksen. Sopimukset tulivat voimaan 1.11.2013 ja ovat voi­massa 31.10.2016 saakka, ellei sopimuksissa olevan erityisen irtisanomislausekkeen johdosta sopimusta irtisanota päättymään 31.10.2015. Jouko

Nimitysuutinen AKL:ssa

Asiamies Jouko Sohlberg (50) on nimitetty 13.9.2013 AKL:n tekniseksi johtajaksi. Hänen päävastuualueenaan ovat jälkimarkkinointiin liittyvät asiat sekä autoalan koulutusjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä viranomaisten (OPH, OKM) kanssa. Jouko vastaa mm. Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) toiminnasta ja toimii Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön asiamiehenä sekä säätiön hallituksen jäsenenä. Hän on myös Kuluttajariitalautakunnan ja Liikennevahinkolautakunnan jäsen. Jouko on tullut AKL:n palvelukseen keväällä 2006.

Vaihtoautokauppa marraskuussa lähes viime vuoden tasolla

Vaihtoautojen myynti laski marraskuussa. Myyntivauhti laski kausiluonteisista syistä, mutta säilyi kuitenkin lähes samalla tasolla kuin viime vuonna ja hyvin lähellä 5 vuoden keskiarvoa. Varaston arvo samoin kuin kappalemäärä on noussut viime kuusta. Kuluttajamyyntien osuus laski verrattuna viime vuoteen.
 
Myyntivauhti laski lokakuusta 15,2 % ja alitti edellisten viiden vuoden keskimääräisen tason 1,0 %. Varaston arvo nousi marraskuussa 2,3 % lokakuusta, ja oli 12,5 % yli viime vuoden tason.

Lähde: Autovista


Joulukortti 2013Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joulutervehdysvarat Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiölle autoalan ammatillisten oppilaitosten teknisten opettajien ammattitaidon ylläpidon tukemiseen.
AKL ry • Mikonkatu 8 A, 10. krs • 00100 Helsinki • http://www.akl.fi • etunimi.sukunimi@akl.fi