Verkkokoulutukset

AKL-Akatemia tuottaa verkkokoulutuksia autoalalle ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Verkkokoulutus on tehokas koulutusmuoto, jonka käyttö kasvaa voimakkaasti toimintaympäristön digitalisoitumisen ja liiketoiminnan globalisoitumisen myötä.

Verkkokoulutus tarjoaa mahdollisuuden opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, omassa tahdissa ja oman kiinnostuksen mukaisesti. AKL-Akatemian verkkokoulutuksissa opetusmateriaalina käytetään tekstin lisäksi mm. animoituja elementtejä, kuvia, videoita ja/tai puheäänistä selostusta sekä interaktiivisia harjoituksia.

Verkkokoulutus ja verkossa tapahtuva oppiminen on yksi AKL-Akatemian strategisia painopisteitä. Tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa ja lisätä koulutustarjontaa verkossa.

Kuluttajansuoja ja virhevastuu -verkkokoulutus


AKL-Akatemian Kuluttajansuoja ja virhevastuu -verkkokoulutus perustuu Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuihin, ja se on koettu erittäin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi.

Koulutuksessa kuvattavat asiakastilanteet pohjautuvat todellisiin Kuluttajariitalautakunnan esimerkkeihin.

  • Koulutus koostuu kuudesta tarinallisesta esimerkistä.
  • Kuhunkin tarinaan liittyy faktatietoa ja pohdintatehtäviä.


Verkkokoulutuksessa opit kuinka toimia palveluliiketoimintamallien mukaisesti kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti virhetilanteiden välttämiseksi.

Ota yhteyttä
Jari Ketola,  puhelin 0400 490 049, jari.ketola(a)akl.fi


Suoralinkit kursseille:

(HUOM! linkeistä aukeaa kirjautumisikkuna)