Verkkokoulutukset

AKL-Akatemia tuottaa verkkokoulutuksia autoalalle ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Verkkokoulutus tarjoaa hienon mahdollisuuden opiskella joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, itsenäisesti omassa tahdissa ja oman kiinnostuksen mukaisesti. 

AKL-Akatemian verkkokoulutuksissa opetusmateriaalina käytetään mm. animoituja elementtejä, kuvia, videoita, puheäänistä selostusta sekä interaktiivisia harjoituksia.

Verkkokoulutus ja verkossa tapahtuva oppiminen on yksi AKL-Akatemian strategisia painopisteitä. 

Kuluttajansuoja ja virhevastuu -verkkokoulutus

AKL-Akatemian Kuluttajansuoja ja virhevastuu -verkkokoulutus perustuu Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuihin, ja se on koettu erittäin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi.  Koulutuksessa kuvattavat asiakastilanteet pohjautuvat todellisiin Kuluttajariitalautakunnan esimerkkeihin.

  • Koulutus koostuu kuudesta tarinallisesta esimerkistä.
  • Kuhunkin tarinaan liittyy faktatietoa ja pohdintatehtäviä.


Verkkokoulutuksessa opit kuinka toimia palveluliiketoimintamallien mukaisesti kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti virhetilanteiden välttämiseksi.

Ota yhteyttä
Jari Ketola,  puhelin 0400 490 049, jari.ketola(a)akl.fi


Suoralinkit kursseille:

(HUOM! linkistä aukeaa kirjautumisikkuna)