Osaavat koulutus- ja valmennuskumppanit

Asiantuntevat kouluttajat ja yhteistyökumppanit ovat tärkeässä asemassa AKL-Akatemian toiminnassa. Valmennuskumppanimme ovat autoalan kehittämiseen sitoutuneita ja asiantuntevia yrityksiä ja valmentajia.

AKL- Akatemian koulutus- ja valmennuskumppaneilla on autoalan erityispiirteiden ymmärrys sekä aito halu ja kyky toimia laadukkaasti.

AKL-Akatemia vastaa valitsemiensa yhteistyökumppaneiden ja kouluttajien laadusta ja asiantuntijuudesta.

Yhteistyön tavoitteet

 • Tavoitteena on löytää kumppanuudelle yhteiset synergiahyödyt
 • Haluamme yhdistää kumppaniemme osaamista, resursseja ja prosesseja
 • Kumppanuudelta odotamme jatkuvaa ja intensiivistä yhteistyötä sekä kehittymistä

Kumppanitoiminnan kriteerit

 • AKL valitsee ja määrittelee kumppanuuden
 • Autoalalle tapahtuva koulutus tapahtuu AKL-Akatemian kautta
 • Kumpikin osapuoli osallistuu liiketoiminnan kehittämiseen ja molempien osapuolten tulee tuottaa lisäarvoa kumppanuuteen
 • Kumppanien kanssa sovitaan sovitun aikavälin kehittämisestä ja hinnoittelumalleista
 • Kumppanit ja toteuttajat ovat sitoutuneet AKL:n jäsenistölle suunnattuun koulutukseen, sen kehittämiseen ja osallistujien oppimisen tukemiseen
 • Kouluttajien palautetta seurataan aktiivisesti ja uudet kouluttajat testataan ja arvioidaan
 • Määrittelemme yhdessä taloudelliset ja määrälliset koulutustavoitteet
 • Määrittelemme yhdessä laadulliset mittarit toiminnoittain/sektoreittain sekä tarkastellaan laadullista toimintaa säännöllisesti
 • Toiminnallamme on ohjausryhmä