Koulutus

Autoalalla on jatkuvaa tarvetta osaaville ja motivoituneille henkilöille.

Autoala eroaa kouluttautumisjärjestelmänsä vuoksi monesta muusta alasta. Autojen jatkuva nopea tekninen kehitys merkitsee sitä, että vuosittain jokainen autoalan ammattilainen käy läpi jonkinlaisen lisä- tai täydennyskoulutuksen, yleensä yrityksen edustaman merkin maahantuojan järjestämänä.

Ammattitutkinnon suoritettuasi Sinulla on mahdollisuus suorittaa Autoalan Pätevöitymisohjelman, APOn kautta alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muutaman vuoden käytännön työkokemuksen jälkeen. Tätä kautta pätevöidyt jatkuvasti tehtävissäsi todelliseksi ammattilaiseksi ja sinulla on mahdollisuus monipuoliseen urakehitykseen omien tavoitteittesi mukaisesti yhteistyössä työnantajasi ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Ohjelma rakentuu elinikäiseen oppimiseen, jonka ylin, 4. taso on liikkeenjohdon taso, Autoalan Johtamiskoulutusohjelma JOKO.


Autoala on suosittu koulutusala, hakijoita jatkuvasti enemmän kuin aloituspaikkoja

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi ensimmäistä kertaa autoalan perustutkinnon oppimistuloksia vuosina 2012–2015. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Lähes kaikki koulutuksen järjestäjät osallistuivat arviointiin. Opiskelijoita oli mukana 1 601. Lue lisää...


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin