Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö on perustettu vuonna 1961. Säätiön tarkoituksena on edistää autoalan toimintaa erityisesti kehittämällä sen koulutusta. Autoalan koulutuksen ja osaamisen kehittämishankkeilla on keskeinen merkitys laaja-alaisessa koulutuskentässä henkilöstön ammatillisen kehityksen, oppimisen ja autoalan toimialojen menestymisen turvaamiseksi asiakaskeskisessä yritystoiminnassa sekä digitaalisen palvelumuotojen ja älyliikenteen ja autonomisten ajoneuvojen tullessa markkinoille lähitulevaisuudessa.  

Autoalan Keskusliitto on keskeisin toimija autoalalla ja on omalla toiminnallaan ollut esimerkillisesti kehittämässä autoalan koulutusta niin insinöörikoulutuksessa kuin mekaanikkojen, ammatillisten pätevöitymiskoulutuksien kehittäjänä ja toteuttajana sekä tuonut esille uusia tulevaisuuden avauksia koulutushankkeisiin  mm. siirtymisessä digitaaliseen liiketoimintaan autoalan palvelutoiminnoissa sekä autoalan kehitysennakoinnissa toimialaan älyliikenteen ja autonomisten ajoneuvojen tullessa käyttöön lähitulevaisuudessa. 

Toisen asteen opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen

Autoalan Keskusliitto ry:n hallitus päätti vuonna 2008 vahvistaa säätiön toimintaa ohjaamalla AKL:n 75-vuotisjuhlavuoden onnitteluvarat Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiölle tarkoituksena kehittää toisen asteen opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta. Tämän jälkeen Autoalan Keskusliitto on vuosittain järjestänyt Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät, viimeksi 27.-28.4.2017 Turussa.

Auto- ja työkonetekniikan professuuri Oulun yliopistossa

Oulun yliopistoon perustettiin syyskuussa 2010 säätiön tuella maamme toinen Auto- ja työkonetekniikan professuuri tavoitteena vahvistaa auto-, työkone- ja kuljetustekniikan diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimustoimintaa maassamme.  Tehtävään kutsuttiin tekniikan tohtori, dosentti Mauri Haataja.  Toimi toteutettiin osa-aikaisena professuurina ja yliopettajan  osa-aikaisena tehtävänä Oulun ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikössä. 

Auto- ja työkonetekniikan opintosuunnalta  on valmistunut vuosina 2006-2017 valmistunut 67 diplomi-insinööriä. Diplomityöt on tehty ajoneuvo-, työkone-  ja kuljetusvälinealalle, joista suurin osa harjoittaa vientitoimintaa. Valmistuneet diplomi-insinöörit ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään pääasiassa diplomityöpaikkoihin. 

Tutkimustoiminta on tärkeä osa Oulun yliopiston vuorovaikutusta elinkeinoelämään ja tutkimustahojen kanssa. Ajoneuvo- ja työkonetekniikan tutkimusryhmässä työskentelee vaihtelevasti 5-8 tutkijaa, joista kaksi on tohtorikoulutettavia. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansallisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja.  Opintosuunnalla on viisi tohtorikoulutettavaa, joista osa työskentelee yrityksissä ja oppilaitoksissa. 

Auto- ja työkonetekniikan professuuri Oulun yliopistossa on ainoa Suomessa. Alan koulutusta ja tutkimusta oli ennen Oulua vain Aalto yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) Espoossa, jonne perustettiin sittemmin päättynyt alan ensimmäinen professuuri. 

Säätiön yhteyshenkilöt

Matti Pörhö
Puheenjohtaja, kauppaneuvos Matti Pörhö
puh. 020 762 4001

matti.porho(a)porho.fi


Jokke-2016-80x100-uusi
Säätiön asiamies Jouko Sohlberg
puh. 0400-904 003

jouko.sohlberg(a)akl.fi

 

Säätiön hallitus  

Kauppaneuvos, tri.h.c. Matti Pörhö, puheenjohtajaPörhön Autoliike Oy 
Johtaja Kenneth Nyman, varapuheenjohtajaVeho Oy Ab
Kauppaneuvos Heikki Häggkvist Wetteri Yhtiöt Oy
Projektipäällikkö Mikko Huhtala WinNova
Yli-insinööri Timo Repo Opetushallitus
Autotalonjohtaja Ari Koskinen Autokeskus Oy
Tekninen johtaja Jouko Sohlberg, säätiön asiamies AKL
Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola, sihteeri AKL 

Katso myös  www.autoala.fi

AAE_Logo_RGB


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutus- ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin