Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö - Osaamisen kehittämistä tulevaisuuden autoalan tarpeisiin

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö perustettiin vuonna 1961. Säätiön tehtävänä on edistää toisen asteen ammatillisten oppilaitosten autoalan opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta. Lisäkouluttautumiselle on alalla suuri tarve, sillä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti uusien autojen elektroniikan ja turvavarusteiden sekä korirakenteiden ja -materiaalien muuttuessa. Säätiö on osa Autoalan Keskusliittoa (AKL). Autoalan koulutuksen tavoitteena on kasvattaa uusia osaajia autoalalle - korjaamoihin, autoliikkeisiin ja teollisuuteen. Olennaista on kuunnella herkällä korvalla yritysten tarpeita ja kehittää koulutusta niiden suuntaan. Tavoitteen täyttämiseksi säätiö tukee oppilaistosten ja yritysten välistä yhteistyötä kehittämällä yhteistyömalleja ja markkinoimalla niitä alan toimijoille. 

Opettaja- ja kouluttajapäivät on Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön vuosittain järjestämä tapahtuma, joka on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen autoalan opettajille. Säätiö julkistaa päivien yhteydessä Autoalan vuoden koulutuksen järjestäjän. Palkinto osoitetaan koulutuksen järjestäjälle, joka on esimerkillisesti kehittänyt autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta.

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden muodossa. Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustettiin Oulun yliopistoon syyskuussa 2010 Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön tukemana. Oulun yliopiston professuuri on ainoa auto- ja työkonetekniikan professuuri Suomessa. Aiemmin alan koulutusta ja tutkimusta oli vain Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) Espoossa, jonne perustettiin sittemmin päättynyt alan ensimmäinen professuuri. Nyt säätiö ajaa toista professuuria, joka voisi olla monitieteisempi, esimerkiksi kauppa- ja kasvatustieteisiin liittyvä. Myös muiden yliopistojen kanssa tehdään yhteistyötä: esimerkiksi Aalto-yliopistolla on autoalalle suunnattu liikkeenjohdon JOKOkoulutus ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa on käynnissä useita yhteishankkeita.


Klikkaa kuvaa ja lue lisää toiminnastamme!


Esitekuvake2

Esite (pdf)


Katso myös  www.autoala.fi

AAE_Logo_RGB


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin