Kansainvälinen toiminta

EU-edunvalvontaa Brysselissä

AKL ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry solmivat 14.12.2015 yhteistyösopimuksen EU-edunvalvontaa koskevasta yhteistyöstä. Sopimus koskee autokauppaan, varaosatoimintaan ja autojen korjaamotoimintaan sekä yleisemmin yritystoimintaan ja liikenteeseen liittyvää tiedonhankintaa ja -välitystä EU-asioissa. Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. SKAL:in Brysselin toimiston EU-edunvalvontatyötä tukee vahva ja pitkäaikainen yhteistyö eri tahojen kanssa, mikä kattaa kaikki keskeiset toimijat parlamentissa, komissiossa, Suomen pysyvässä EU-edustustossa sekä laajan joukon sidosryhmiä.

Valtaosa liikenteen ja yritystoiminnan sääntelystä syntyy EU-tasolla, minkä vuoksi suomalaisjärjestöt pitävät EU-vaikuttamista ja -tiedonsaantia välttämättömänä. Suomen liikennealaan kuuluu laaja kirjo erilaisia toimijoita, mutta alan järjestöillä on yhteinen tavoite, maantieliikennealan ja koko Suomen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Edunvalvontapalvelun kautta AKL saa tietoa ja raportointia etenkin autoalaa koskevista säädöksistä kuten ryhmäpoikkeusasetuksesta. Arvioimme EU-yhteistyön keskeisimmäksi hyödyksi liikennealaa koskevien, vireille tulevien säädösten aiempaa varhaisemman tiedostamisen ja vaikuttamisen siten, että alan toimijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet toimia markkinoilla.

SKAL perusti Brysseliin pysyvän edunvalvontayksikön vuonna 2012. Järjestön asema tunnettuna edunvalvojana on peräisin 1990-luvulta, joten SKAL kuuluu Suomen vanhimpiin EU-edunvalvojiin. EU-edunvalvontapalveluiden piiriin kuuluvat Autoliikenteen Työnantajaliitto, Suomen Yrittäjät, Linja-autoliitto, Taksiliitto, Suomen Tieyhdistys, Suomen Autokoululiitto sekä  Autoalan Keskusliitto. SKAL:n hallinnoima suomalaisjärjestöjen yhdistetty edunvalvonta on osoittautunut tuloksekkaaksi ja tuonut järjestöille synergiaetuja.

EU-toimisto_logokoonti


CECRA 

AKL on eurooppalaisten autoalan vähittäiskauppaliikkeiden edunvalvontajärjestö CECRA:n (European Council for Motor Trades and Repairs) jäsen. Tätä kautta AKL:n edustajat osallistuvat aktiivisesti edunvalvontaan myös EU-tasolla. 

logo cecra

MaaS - What's in it for Car Dealers?

AKL:n eurooppalaisten kollegajärjestöjen autokauppiaita osallistui Suomessa kesällä 2018 järjestettyyn vierailuun, jonka aiheena oli MaaS ja erityisesti miten autokauppa voi hyödyntää erilaisia liikkumisen palveluita esimerkkinä Veho Go. Katso tapahtuman esittelyvideo!


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin