Miksi yrityksesi kannattaa kuulua Autoalan Keskusliittoon?

Koska AKL

 • tarjoaa jäsenilleen neuvontaa laki- ja kuluttajansuoja-asioissa, työsuhdeasioissa, veroasioissa (arvonlisäverotus, yritysverotus, autoverotus ja ennakkoperintään liittyvät kysymykset) ja muissa yritystoiminnan asioissa
 • ajaa alan etuja ja toimii yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän järjestöjen ja työnantajajärjestöjen kanssa autoalan ja tieliikenteen kehittämiseksi tehden aloitteita ja antaen lausuntoja alaa koskevista asioista
 • myötävaikuttaa autoalaa ja talouselämää koskevan lainsäädännön kehittämiseen
 • neuvottelee ja solmii työehto- ja muita sopimuksia jäsentensä hyväksi
 • pyrkii luomaan ja ylläpitämään hyviä neuvottelusuhteita yritysten ja heihin työsuhteessa olevien henkilöiden välillä sekä työsuhteen eri osapuolia edustavien järjestöjen kesken
 • toimii alan kannalta tarkoituksenmukaisten työehtojen vakiinnuttamiseksi työsuhteissa ja työsuhteen osapuolten välillä syntyneiden erimielisyyksien selvittämiseksi sovinnollisesti sekä tukee jäsenyrityksiä työtaistelun uhatessa ja sen kestäessä
 • tiedottaa jäsenilleen autoalaa koskevasta lainsäädännöstä sekä valtiovallan määräyksistä ja toimista ja alan yleisistä ja kansainvälisistä asioista sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään yritystoimintaa ja työehtoja sekä alan sopimusten soveltamista koskevissa kysymyksissä
 • järjestää kokouksia, tiedotus-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja ja näyttelyitä
 • seuraa alan ja sen työolojen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä suorittaa alaa koskevaa tutkimustoimintaa
 • pitää yhteyttä viranomaisiin koulutetun työvoiman saamiseksi alalle ja toimii alan henkilöstön ammattitaidon kohottamiseksi
 • harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • tarjoaa jäsenille autokaupan lomakkeet ja koulutustilaisuudet jäsenhintaan

 • tarjoaa autoalan ammattilehden Suomen Autolehden jäsenilleenAKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin