Miksi kannattaa kuulua Autoalan Keskusliittoon?

Koska AKL

 • tarjoaa jäsenilleen puhelinneuvontaa laki- ja kuluttajansuoja-asioissa, työsuhdeasioissa, veroasioissa (arvonlisäverotus, yritysverotus, autoverotus ja ennakkoperintään liittyvät kysymykset) ja muissa yritystoiminnan asioissa
 • ajaa alan etuja ja toimii yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän järjestöjen ja työnantajajärjestöjen kanssa autoalan ja tieliikenteen kehittämiseksi tehden aloitteita ja antaen lausuntoja alaa koskevista asioista
 • myötävaikuttaa autoalaa ja talouselämää koskevan lainsäädännön kehittämiseen
 • neuvottelee ja solmii työehto- ja muita sopimuksia jäsentensä hyväksi
 • pyrkii luomaan ja ylläpitämään hyviä neuvottelusuhteita yritysten ja heihin työsuhteessa olevien henkilöiden välillä sekä työsuhteen eri osapuolia edustavien järjestöjen kesken
 • toimii alan kannalta tarkoituksenmukaisten työehtojen vakiinnuttamiseksi työsuhteissa ja työsuhteen osapuolten välillä syntyneiden erimielisyyksien selvittämiseksi sovinnollisesti sekä tukee jäsenyrityksiä työtaistelun uhatessa ja sen kestäessä
 • tiedottaa jäsenilleen autoalaa koskevasta lainsäädännöstä sekä valtiovallan määräyksistä ja toimista ja alan yleisistä ja kansainvälisistä asioista sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään yritystoimintaa ja työehtoja sekä alan sopimusten soveltamista koskevissa kysymyksissä
 • järjestää kokouksia, tiedotus-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja ja näyttelyitä
 • seuraa alan ja sen työolojen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä suorittaa alaa koskevaa tutkimustoimintaa
 • pitää yhteyttä viranomaisiin koulutetun työvoiman saamiseksi alalle ja toimii alan henkilöstön ammattitaidon kohottamiseksi
 • harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • tarjoaa jäsenille autokaupan lomakkeet ja koulutustilaisuudet jäsenhintaan

AKL-Akatemia tarjoaa ratkaisuja yrityksenne koulutus- ja valmennustarpeisiin
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutus- ja valmennusratkaisut niin autokaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Klikkaa tästä ja tutustu tarjontaan!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit. Sertifiointi on osoitus yrityksen laadukkaasta toiminnasta
AKL-Sertifiointi Oy on Finas Akkreditointipalvelun akkreditoima yritys (tunnus S044), jonka myöntämät ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioinnit täyttävät kansainvälisen standardin vaatimukset.
Siirry tästä AKL-Sertifiointi Oy:n sivuille!