Energiatehokkuus

Ympäristövaliokunta antoi viikolla 10/2017 lausunnot liittyen komission ehdotuksiin energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta (COM(2016) 761) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta (COM (2016) 765). Valiokunta yhtyi molemmissa asioissa valtioneuvoston kantaan korostaen esimerkiksi seuraavassa esitettyjä näkökohtia. 

Energiatehokkuusdirektiivin osalta ympäristövaliokunta piti perusteltuna ehdotusta suunnata uudet toimet pääasiassa rakennusten, liikenteen ja energiaa käyttävien tuotteiden energiakulutuksen vähentämiseen, mutta piti Suomen kannalta ongelmallisina huoneistokohtaista lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaamista ja kustannusten jakamista koskevia esityksiä. Valiokunta korosti yleisesti kuluttajien tietoisuuden lisäämisen tärkeyttä päästövähennystavoitteiden toteuttamisessa ja piti tärkeänä esimerkiksi sitä, että toimijat aktiivisesti tarjoavat kuluttajille ratkaisuja kysyntäjouston toteuttamiseksi. 

Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiiviehdotuksen osalta valiokunta tuki ehdotuksen tavoitteita todeten sääntelyn edistävän välillisesti suomalaisen energiatehokkuuden ja älykkään teknologian alan liiketoiminnan kasvua ja vientimahdollisuuksia. Valiokunta kannatti sähköautojen latausmahdollisuuksien edistämistä uudisrakentamisen ja laajamittaisen peruskorjauksen yhteydessä todeten, että lainsäädännön ja käytäntöjen olisi kannustettava sähköauton omistamiseen laajemminkin esimerkiksi selventämällä, miten taloyhtiön asukas voi saada pihalle sähköauton latauspisteen omalla kustannuksellaan, jos taloyhtiön päätökset asiasta viipyvät.  Valiokunta katsoi, että säännösten tulisi olla joustavia, ja mahdollistaa erilaisten lataukseen soveltuvien teknisten ratkaisujen ja palvelujen käyttö kustannusten pitämiseksi kohtuullisina. 

Ympäristövaliokunnan lausunnot kokonaisuudessaan:

Energiatehokkuusdirektiivi: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/YmVL_3+2017.aspx

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/YmVL_4+2017.aspx


AKL-Akatemia tarjoaa ratkaisuja yrityksenne koulutus- ja valmennustarpeisiin
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutus- ja valmennusratkaisut niin autokaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Klikkaa tästä ja tutustu tarjontaan!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit. Sertifiointi on osoitus yrityksen laadukkaasta toiminnasta
AKL-Sertifiointi Oy on Finas Akkreditointipalvelun akkreditoima yritys (tunnus S044), jonka myöntämät ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioinnit täyttävät kansainvälisen standardin vaatimukset.
Siirry tästä AKL-Sertifiointi Oy:n sivuille!