Autoala jatkaa työtä energiatehokkuuden parantamiseksi 

TEM:in ja elinkeinoelämän välillä on solmittu vuoteen 2020 ulottuva aiesopimus, jolla tavoitellaan jatkokautta nykyiselle energiatehokkuussopimukselle ja samalla EU-direktiivin edellyttämää energiansäästöä. Vuonna 2013 allekirjoitetulla aiesopimuksella elinkeinoelämän osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta sekä tavoittelemaan 28 terawattitunnin kumulatiivista energiansäästöä vuosina 2014–2020. Tämä tarkoittaa yhden terawattitunnin verran uusia tehostamistoimia vuosittain energian käytössä. Autoalan Keskusliitto on mukana aiesopimuksessa.

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan uusi energiatehokkuuslaki, joka velvoittaa suuret yritykset energiakatselmuksen tekemiseen 5.12.2015 mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa.

Lue lisää energiatehokkuussopimuksista!

Lisätietoja ohjelmasta ja liittymisestä: Mari Pajala, AKL-Sertifiointi Oy, p. 050-592 3877, mari.pajala@akl.fi

ETS-logo-final-20160406-fin_Sivu_1

Energiatehokkuuden toimenpideohjelman taustat

Energiatehokkuuden sopimusjärjestelmä on keskeisessä asemassa EU:n Energiapalveludirektiivin (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY) toimeenpanossa.  Sopimusjärjestelmä on keskeisessä roolissa myös Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa (2008). Liike-elämälle vapaaehtoinen sopimusjärjestelmä on voimassa vuoteen 2016 asti.

Energiatehokkuussopimuksilla tavoitellaan Energiapalveludirektiivin mukaisesti 9 % energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. 9 prosentin tavoite lasketaan vuosien 2001 – 2005 keskimääräisestä energiankäytöstä.

ETS-logo-final-20160406-fin_Sivu_1


AKL-Akatemia tarjoaa ratkaisuja yrityksenne koulutus- ja valmennustarpeisiin
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutus- ja valmennusratkaisut niin autokaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Klikkaa tästä ja tutustu tarjontaan!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit. Sertifiointi on osoitus yrityksen laadukkaasta toiminnasta
AKL-Sertifiointi Oy on Finas Akkreditointipalvelun akkreditoima yritys (tunnus S044), jonka myöntämät ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioinnit täyttävät kansainvälisen standardin vaatimukset.
Siirry tästä AKL-Sertifiointi Oy:n sivuille!