Energiatehokkuuden rahoitus kuntoon

Energiatehokkuusinvestoinnit ovat kannattavia ja tarkoituksenmukaisia toteuttaa, mutta niitä jää tekemättä eri syistä.

Energiaviraston Motivalla teettämästä selvityksestä käy ilmi, että tieto rahoitusvaihtoehdoista on hajallaan ja rahoitusinstrumenttien ja -mahdollisuuksien vertailu on vaikeaa. Rahoitusta hyviin hankkeisiin on kuitenkin tarjolla.

Energiatehokkuuden rahoitus -taustaselvitys on tuotettu Energiaviraston toimeksiannosta. Eri aineistojen läpikäynnin lisäksi siihen haastateltiin 24 henkilöä, jotka edustivat pankkeja ja rahoituslaitoksia, viranomaisia ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja palveluntarjoajia, kuntia ja järjestöjä.

Energiatehokkuuden rahoitus -taustaselvitys (2018)

Energiaviraston ja Motivan tiedote 23.4.2018


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin