Autoala mukana energiatehokkuussopimuksessa

Autoalan Keskusliitto on mukana energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. AKL oli mukana myös edellisessä energiatehokkuussopimuksessa  2008–2016.

Sopimusten avulla tehostetaan eri alojen energiankäyttöä vapaaehtoisin keinoin, ilman uutta lainsäädäntöä. Liittyessään yritykset ja kunnat sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään asettamansa tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä.

Täältä näet, ketkä ovat jo mukana!

Suomalaisyritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 toteuttamat energiatehokkuustoimet säästivät sopimuskauden lopussa energiaa vuosittain lähes 16 terawattituntia. Mittava säästö ylittää kaikkien Suomen noin kahden miljoonan kerrostaloasukkaan vuotuisen lämpöenergian kulutuksen. Järkevä energiankäyttö säästää yritysten ja kuntien energiakuluja jopa 560 miljoonaa euroa vuosittain (työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.1.2018).

Lue mitä lisähyötyjä yritykset voivat saavuttaa energiatahokkuudella 

Energian tehokas käyttö on taloudellisesti kannattavaa ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Yritysten ja kuntien toteuttamat toimet vähensivät sopimuskauden lopussa niiden vuosittaisia energiakustannuksia yhteensä jopa 560 miljoonaa euroa. Ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä ne vähensivät vastaavasti noin 4,7 miljoonaa tonnia.

Yritykset ja kunnat investoivat energian tehokkaampaan käyttöön kaikkiaan yli 1,3 miljardia euroa vuosien 2008–2016 aikana. Valtio vauhditti säästön syntymistä myöntämällä liittyneiden energiatehokkuusinvestointeihin ja energiakatselmuksiin tukea yhteensä 105 miljoonaa euroa.

Energiatehokkuussopimuksilla on Suomessa keskeinen rooli kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden ja kansainvälisten ilmastositoumusten toimeenpanossa.

Autoalan toimenpideohjelman tulokset 2017

Autoalan Keskusliitto koordinoi autoalan toimenpideohjelmaa

Yksittäiset autoalan yritykset liittyvät elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoimintaan allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään. Kukin sopimukseen liittynyt yritys asettaa lähtökohtaisesti vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4 prosenttia vuodelle 2020.

Autoalan toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset 1.11.2018 (9 yritystä, 93 toimipaikkaa):

Auto Aho Oy, Auto-Suni Oy, Hämeen Autovaruste Oy, Juhan Auto Oy, Käyttöauto Oy, Neris Holding Oy / Autosalpa Oy, Pörhön Autoliike Oy, Scania Suomi Oy, Veho Oy Ab.


Sopimusten mukaisiin energiankäytön tehostamistavoitteisiin sitoutuneet  tahot: Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Autoalan Keskusliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry,  Teknologiateollisuus ry,  Kuntaliitto ry, RAKLI ry sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry. Valtion puolesta sopimuksista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto. Sopimusten käytännön toimeenpanoa tukee Motiva Oy ja öljyalan sopimuksen osalta Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Tietoa energiatehokkuussopimuksista 2017-2025> 


Kiinnostuitko? Lue tästä tietoa liittyjälle>

Ota yhteyttä 

Erityisasiantuntija Hanna Kalenoja, p. 050 5344 750, hanna.kalenoja(a)aut.fi     

ETS-logo-final-20160406-fin_Sivu_1

AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin