ETS_mukana_2Autoala mukana myös uudessa energiatehokkuussopimuksessa

Autoalan Keskusliitto on mukana energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. AKL oli mukana myös edellisessä energiatehokkuussopimuksessa  2008–2016.

Sopimusten avulla tehostetaan eri alojen energiankäyttöä vapaaehtoisin keinoin, ilman uutta lainsäädäntöä. Tähän mennessä  eri alojen sopimuksiin on liittynyt yli 442 yritystä. Kunta-alalta mukana on yhteensä 57 kuntaa/kuntayhtymää. Mukana on paljon viime kaudella olleita yrityksiä ja kuntia, mutta myös monta uutta liittyjää. Liittyessään yritykset ja kunnat sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään asettamansa tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä.

Täältä näet, ketkä ovat jo mukana!

Sopimuskauden tavoitteena on jatkaa energiankäytön kunnianhimoista tehostamista palvelualojen lisäksi myös muun muassa teollisuudessa, energia- ja kiinteistöalalla ja kunnissa 

Vuonna 2008 käynnistynyt energiatehokkuussopimuskausi päättyi vuoden 2016 lopussa. Suomalaisyritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 toteuttamat energiatehokkuustoimet säästivät sopimuskauden lopussa energiaa vuosittain lähes 16 terawattituntia. Mittava säästö ylittää kaikkien Suomen noin kahden miljoonan kerrostaloasukkaan vuotuisen lämpöenergian kulutuksen.

Järkevä energiankäyttö säästää yritysten ja kuntien energiakuluja jopa 560 miljoonaa euroa vuosittain (työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.1.2018).

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset kannustavat yrityksiä ja kuntia tehokkaampaan energiankäyttöön. Sopimuskaudella 2008–2016 mukana oli 667 teollisuuden, energia- ja palvelualan sekä kiinteistöalan yritystä sekä 132 kuntaa, jotka toteuttivat kaikkiaan yli 21 000 energiatehokkuustoimenpidettä. Niillä saavutettiin 15,9 terawattitunnin vuotuinen energiansäästö vuoden 2016 lopussa. Määrä on suuri ja se ylittää kaikkien Suomen asuinkerrostalojen, noin kahden miljoonan asukkaan, vuotuisen lämpöenergian kulutuksen.

Energian tehokas käyttö on taloudellisesti kannattavaa ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Yritysten ja kuntien toteuttamat toimet vähensivät sopimuskauden lopussa niiden vuosittaisia energiakustannuksia yhteensä jopa 560 miljoonaa euroa. Ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä ne vähensivät vastaavasti noin 4,7 miljoonaa tonnia.

Yritykset ja kunnat investoivat energian tehokkaampaan käyttöön kaikkiaan yli 1,3 miljardia euroa vuosien 2008–2016 aikana.

Valtio vauhditti säästön syntymistä myöntämällä liittyneiden energiatehokkuusinvestointeihin ja energiakatselmuksiin tukea yhteensä 105 miljoonaa euroa.

Energiatehokkuussopimuksilla on Suomessa keskeinen rooli kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden ja kansainvälisten ilmastositoumusten toimeenpanossa.

Autoalan Keskusliitto koordinoi autoalan toimenpideohjelmaa

Yksittäiset autoalan yritykset liittyvät elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoimintaan allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään. Kukin sopimukseen liittynyt yritys asettaa lähtökohtaisesti vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4 prosenttia vuodelle 2020.


Sopimusten mukaisiin energiankäytön tehostamistavoitteisiin oli kaudella 2008–2016 sitoutunut useita toimialoja. Mukana olivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Autoalan Keskusliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Muoviteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, RAKLI ry sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry. Valtion puolesta sopimuksista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto. Sopimusten käytännön toimeenpanoa tukee Motiva Oy ja öljyalan sopimuksen osalta Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Tietoa energiatehokkuussopimuksista 2017-2025 

Kiinnostuitko? Haluatko sinäkin liittää yrityksesi energiatehokkuusohjelmaan?

Ota yhteyttä: AKL-Sertifiointi Oy

Sertifiointitoiminnan päällikkö
Laatu- ja ympäristöasiantuntija
Pääarvioija Mari Pajala
mari.pajala(a)akl.fi
puh. 050 592 3877       

ETS-logo-final-20160406-fin_Sivu_1

AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin