Autoliikkeillä käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen ja paristojen vastaanottovelvollisuus

Jätelainsäädännön muutos (1.5.2013) koskee autoalan kannalta katsottuna kotitaloudesta peräisin olevien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottoa ja kierrätystä. Tuotteen jakelijan on otettava haltijalta maksutta vastaan käytöstä poistetut tuotteet ja tiedotettava niiden vastaanotosta.

Tuotteen jakelijalla tarkoitetaan  elinkeinonharjoittajaa, joka toimipisteestään myy kuluttajaelektroniikkaa, kuten  autoradioita, navigaattoreita tai muita vastaavia tuotteita.

Tällaisen toimijan on myyntipisteissään otettava asiakkaalta vastaan kotitaloudesta peräisin olevat ja niihin rinnastettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ilman vaatimusta uuden tuotteen ostosta, mikäli käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite ei ulkomitoistaan miltään osin ylitä 25 cm.

www.ymparisto.fi/tuottajavastuu


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin