AKL-Sertifiointi Oy

AKL_Sertifiointi_logo_Pieni_Teksti_Pysty_RGB


AKL-Sertifiointi Oy on  Finas Akkreditointipalvelun akkreditoima yritys (tunnus S044), jonka myöntämät ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioinnit täyttävät kansainvälisen standardin vaatimukset.  

AKL-Sertifiointi Oy noudattaa sertifiointitoiminnassa SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat kaikentyyppisiä johtamisjärjestelmiä auditoitavien ja sertifioivien elimien pätevyyksiä, johdonmukaisuutta ja puolueettomuutta.

Sertifiointielimenä AKL-Sertifiointi on riippumaton Autoalan Keskusliitto ry:n sateenvarjon alla toimiva vuonna 2011 perustettu yritys, joka tarjoaa autoalan sertifiointipalveluja.  AKL-Sertifiointi Oy on ainoa autoalalle erikoistunut akkreditoitu riippumaton sertifiointilaitos.  Tunnemme autoalan erityispiirteet ja hallitsemme prosessit. Peruspilareitamme ovat asiantuntijuus, itsenäisyys ja riippumattomuus.

Toiminnan yleiset edellytykset, osaavat resurssit ja autoalan erinomaisesti tunteva toimintaympäristö antaa 
hyvät lähtökohdat harjoittaa akkreditoitua johtamisjärjestelmien sertifiointitoimintaa.


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin