AKL-Laatuohjelmat

laatulogo.rgb-01

Tyytyväinen ja pitkäaikainen asiakas on yritysmaailman valttikortti. Laadukas toiminta on avain luottamuksellisiin asiakassuhteisiin ja myös kilpailuetu.

AKL-Laatuohjelma on Autoalan Keskusliitto ry:n kehittämä kuvaus hyvistä kauppa- ja korjaamotavoista ja niiden mukaiseen toteutukseen ohjaava palvelukokonaisuus. Ohjelman toteutus takaa työn laadun sekä palvelun paranemisen yrityksen toiminnan kaikilla osa-alueilla. Ohjelman avulla AKL tukee jäsenyritystensä toimintaa ja samalla lisää autoalan nauttimaa arvostusta ja luottamusta.

AKL-Laatuohjelma soveltuu kaikkien autoliikkeiden ja -korjaamoiden käyttöön. Se toteutetaan yrityskohtaisesti laaditun verkossa toimivan laatukäsikirjan muodossa. Ohjelman tavoitteena on asiakkaiden palvelun laadun varmistaminen ja jatkuva parantaminen, mahdollisimman korkea asiakastyytyväisyys sekä laatupoikkeamien ennaltaehkäisy.

Tyytyväinen asiakas on tuloksen tae

Luotettava ja laadukas palvelu on menestyksekkäiden asiakassuhteiden takuu. AKL-Laatuohjelma paneutuu erityisesti toimintoihin, jotka vaikuttavat keskeisesti asiakastyytyväisyyteen ja joissa laatupoikkeamien riski on suuri.

Huolellisesti laadittu yrityksen laatukäsikirja on oiva työkalu kestävien asiakassuhteiden rakentamisessa ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. AKL-Laatuohjelma antaa ohjeet myös ongelmatilanteita varten. Ohjeet nopeuttavat ongelmien käsittelyä ja ehkäisevät virheiden toistumista.

Laadukkaaseen toimintaan

Laatutyö alkaa yritysjohdon sitoutumisella, jonka jälkeen valitaan yrityksen laatuohjelmaa toteuttava työryhmä. Toteutuksen tavoiteaikataulu ja välitavoitteiden asettaminen tehdään yhdessä valmentajan kanssa. Työryhmä koulutetaan, ja työskentelyä ohjataan verkossa ja yrityskäynneillä. Työskentelyn tuloksena syntyy yrityksen laatukäsikirja, jota ylläpidetään jatkuvasti sisäisin tarkastuksin ja katselmuksin. Kaikkien AKL-Laatuohjelmien voimassaolo edellyttää ulkopuolisen tahon suorittamaa vuosittaista katselmusta.

AKL-Laatuohjelma korikorjaamolle ja automaalaamolle

AKL-Laatuohjelma korikorjaamoille ja automaalaamoille valmistui tammikuussa 2005. Lähtökohtana oli saada laatuohjelma, joka kehittäisi yritystä kokonaisvaltaisesti eikä olisi pienille yrityksille liian raskas toteuttaa.

Korikorjaamot ja automaalaamot tekevät paljon alihankintatöitä merkkikorjaamoille, jolloin alihankkijalta saatetaan vaatia voimassaoleva laatuohjelma, kuten tehdaskin vaatii merkkiliikkeeltä laatuohjelmaa, joka on usein ISO-standardit täyttävä. Jos vapaalla korikorjaamolla tai maalaamolla ei ole laatuohjelmaa, katkeaa palveluketjun lenkki, jolloin on vaikea vakuuttaa asiakasta laadukkaasta työstä.

Ohjelman kehitystyössä on pidetty tärkeänä sitä, että ohjelma on käytännönläheinen ja asiakaslähtöinen.

Autokorjaamolle myös oma AKL-Laatuohjelma

Autokorikorjaamojen ja automaalaamojen laatuohjelmaa hyödynnettiin myös erityisesti pienkorjaamoille soveltuvan laatuohjelman rakentamisessa.

Autokorjaamojen oma laatuohjelma on räätälöity pelkkää korjaamotoimintaa harjoittaville yrityksille, joiden varaosatoiminnot palvelevat omaa toimintaa eikä yrityksellä ole automyyntiä.

AKL-Laatuohjelma automaahantuojalle

AKL-Laatuohjelma on toteutettavissa myös maahantuojaversiona.

AKL-ISO 9001-Laatuohjelma

AKL-Laatuohjelma on toteutettavissa ISO 9001-standardin sertifiointivaatimukset täyttävänä.

 


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin